Sacar agus míshocair

Seaghan Mac An tSionnaigh sa tSeineagáil faoi láthair, tír atá i ngreim ag an chorraíl shuntasach sa Ghaimbia béal dorais agus ag Corn na Náisiún Afracach. Seo a thuairisc ó chósta thiar na hAfraice.


Díríodh aird an domhain ar insealbhú an Trumpaire Dé hAoine seo caite, poiblíocht shaor in aisce á tabhairt ag meáin an domhain do SAM Teo., ach bhí cúrsaí uachtarántachta ag déanamh tinnis do náisiún áirithe eile chomh maith.

I rith do cheannaireacht na Gaimbia a bheith á bronnadh go hoifigiúil díreach an lá roimhe ar Adama Barrow, duine a ndeirtear faoi gur chaith sé seal i Londain mar fhear slándála, bhí dlúthchairde an Iar-Uachtaráin Yahya Jammeh istigh i bParlaimint an Stampa Rubair, mar atáthar ag baisteadh uirthi, i mbun vóta míbhunreachtúil a chaitheamh ar son síneadh a chur le tréimhse Jammeh.

Fógraíodh ‘staid éigeandála’ a bheith i réim sa tír seo ar chósta thiar na hAfraice Dé Céadaoin, agus an teorainn leis an tSeineagáil – áit a bhfuilim agus tír a théann timpeall ar fad ar an nGaimbia – iata go hiomlán go dtí inné.

Seaghan, ar dheis, in éineacht le Mamadou Babacar Coulibaly, a bhfuil an churiarracht Sheineagálach i gcaitheamh na sleá sa tsraith shóisearach aige.


Ba ghá searmanas insealbhaithe Barrow a reachtáil in Dakar na Seineagáile mar gheall ar an gcéapar seo ar fad.

Tá súil anois go bhfuil an scéal ina cheart arís ón uair gur ghlac Yahya Jammeh go poiblí Dé hAoine seo caite le toradh an reifrinn a fógraíodh ar 1 Nollaig.

Ceist Phan-Afracach a bhí ann.

Go Bamako, Mailí, a chuaigh ceannairí Afracacha éagsúla i gcomhairle a chéile féachaint an bhféadfaí ceist achrannach na Gaimbia a fhuascailt go síochánta coicís ó shin.

Chuir Maracó a ladhar go láidir isteach sa scéal lena thairiscint go gceadófaí “pinsean óir” d’Iar-Uachtarán na Gaimbia ar an gcuntar go n-aithneodh sé bua a chomharba, ach b’fhearr le Jammeh a aird a dhíriú ó dheas agus saighdiúirí á bhfostú ón gCongó aige d’fhonn greim a choimeád ar an gcumhacht gur leis í thar thréimhse 22 bliain.

Bhí long chogaidh curtha chomh fada le cósta na Gaimbia ag an Nigéir, agus is é ceann feadha na Seineagáile a bhí i bhfeighil ar an bhfeachtas a d’éirigh gan mhoill ina fheachtas míleata ar sprioc dó Jammeh agus a chuid cairde a dhíbirt ón tír.

Cuireadh trúpaí cosanta isteach chuig an nGaimbia ar eagla go mbrisfeadh foréigean amach ach buíochas mór le Crom féin gur tháinig ciall chuig Jammeh sarar gortaíodh saoránaigh shoineanta.

Coimhlint de shaghas eile

Is féidir linn anois ár n-aird iomlán a dhíriú ar cheist Phan-Afracach eile: Corn na Náisiún Afracach.

Agus Adama Barrow á insealbhú in Dakar, bhí foireann sacair na Seineagáile thíos in Franceville na Gabóine i mbun an tSiombáib a dhíbirt, geall leis, ón gCorn.

Ba leor an dá chúl luatha, ó Mané Learphoill ar dtús agus ó Saivet ina dhiaidh sin, chun an bua a ghnóthú.

Ba í an tSeineagáil an chéad fhoireann ar fad a cháiligh don chéad chéim eile de Chorn na Náisiún Afracach.

“Trabajo” (obair) a bhéic Keita as Spáinnis ag deireadh an chluiche agus a chuid sástacha á chur in iúl aige do cheamaradóirí an RTS (Raidió Teilifís na Seineagáile) a chraolann go hilteangach idir Volaifis (Wolof), Fraincis agus Béarla.

Tabharfaidh “tír an teranga” (na fáilte) a haghaidh ar an Ailgéir anocht, foireann a chaill i gcoinne a gcomharsan Túinéiseach i nGrúpa B den Chorn seo ar dual dó cluichí corraitheacha dá chineál.

Beidh géarghá ag foireann na hAilgéire leis na trí phointe le dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile, ach is é tuairim na saineolaithe ná go ndíbreoidh an tSeineagáil iadsan chomh maith.

SCÉALTA EILE