Tá na mná tosaithe ag caint

An fhís a bhí agamsa nuair a thosaigh mé ag scríobh an cholúin seo, ná go mbeadh mé ag caint ar chúrsaí spóirt den chuid is mó, agus corruair, go mbeadh plé a dhéanamh agam ar cheisteanna a bhain le cúrsaí síceolaíochta agus sóisialta. 

Nach orm a bhí an dul amú. Tá mná tosaithe ag caint. Den chuid is mó, tá siad ag fáil éisteacht, seachas ó sciar beag de fhir gheala, agus aisteach go leor, ó líon beag de mhná geala chomh maith — an fuath ban gaibhte go smior isteach ina gcuid síceolaíochta féin i ngan fhios dóibh. 

Donald Trump an té is mó atá ag troid in aghaidh ghuth na mban. Trua atá aige anois d’fhir óga sna Stáit Aontaithe, agus níl aon trócaire, a shílfeá, do mhná atá ag gearán. Tá Trump, agus fir eile mar é, maraithe le trua don fhear óg anois a bhfuil faitíos air breathnú cam ar bhean ar eagla go gcuirfí ina leith gur éignigh sé í. 

Rinne sé a chuid cainte agus é ag tacú le Brett Kavanuagh, fear atá sé ag brú isteach sa gCúirt Uachtarach, cé go bhfuil mí-iompar gnéis curtha ina leith. Sular rinne sé trua do na fir óga nach bhfuil in ann dul thar thairseach an dorais níos mó, rinne sé magadh faoin méid a deir Christine Blasey Forde faoin ionsaí a líomhnaíonn sí a rinne Kavanaugh uirthi agus iad óg. 

Ar fhaitíos go mbeadh dul amú ar aon duine, fear nó bean, atá á léamh seo, níl aon bhaol ann go mbeidh aon trioblóid ann duit má chaitheann tú le bean go measúil agus go múinte. Go háirithe má tá tú geal – má tá tú dubh, sin scéal eile. 

I Meiriceá, maítear go bhfuil duine as gach cúigear fear dubh i bpríosún. Seans maith, áfach, nach bhfuil Trump agus a chairde fiú ag smaoineamh ar na daoine seo agus iad ag gearán faoi chearta daoine agus an coincheap nár cheart daoine a chiontú gan triail. 

Tá sé in am againn ar fad dúiseacht agus tosú ag ceistiú an raibh muid ar fad sásta leis na forais éagsúla dlí, go dtí gur thosaigh sé ag cur isteach ar ár saol féin?  Le linn feachtas uachtaránachta Mheiriceá, chuir 15 ban, ar a laghad, mí-iompar gnéis i leith Trump. In ainneoin sin, is é atá sa Teach Bán. Roghnaigh daoine, mná ach go háirithe a bpóca féin, seachas a gcuid iníonacha féin nuair a chaith siad vóta. 

An rud ba shúntasaí ar fad faoin méid a dúirt Trump an lá cheana? Nuair a ceistíodh é faoi an raibh aon teachtaireacht aige do mhná óga, dúirt sé go rabhadar ag déanamh go maith, agus d’imigh sé go borb. 

Is fada liom go dtiocfaidh an lá gur Liverpool, peil, iománaíocht agus ceisteanna spóirt amháin a bheidh faoi chaibidil agam sa gcolún seo. Ach an fhad agus atá daoine ag tacú le Trump, agus ag déanamh trua d’fhir gheala a bhfuil fabhar acu, ag rá le mná nach raibh ann ach spraoi agus fanacht ina dtost, beidh orainn, na fir atá inár measc ach go háirithe, a bheith glórach.

SCÉALTA EILE