‘Tá rudaí suimiúla ag titim amach i bpolaitíocht na hOstaire…’

Bhíos ag prapáil le haghaidh mhír na meán idirnáisiúnta ar eagrán an lae inné de Thús Áite, agus ag féachaint dom ar shuíomh idirlín nuachta, do dhearcas in imeall an leathanaigh físeán de mo dhuine sin Antonio Mureddu, feachtasóir frith-vacsaínithe na hIodáile atá ag maireachtaint sa tír seo. Joe McCarron, go ndéana Dia grásta, bhí seisean leis sa bhfíseán, agus an tIodálach trodach ag tathant air teacht amach as Otharlann Leitir Ceanainn, mar a raibh cóiriú leighis á chur air i ndiaidh dó an galar Covid-19 a tholgadh. D’éirigh le Antonio an fear breoite a mhealladh amach as cúram na ndochtúirí, agus má d’éirigh, is gearr ina dhiaidh sin gur imigh Joe McCarron ar shlí na fírinne.

Ní hionadh suim ar leith ag muintir na hOstaire sa bhfíseán san ó Éirinn, mar gur tír í an Ostair a bhfuil ceann des na rátaí is lú san Eoraip aici ó thaobh an vacsaínithe de, tír ina bhfuil páirtí polaitiúil tagtha amach as an bhfeachtasaíocht frith-vacsaínithe – tá a lán taithí acusan thall leis an scéal so. Agus ba dhóigh leat ná beadh fadsaol i ndán don bpáirtí nódh so san Ostair anois go bhfuil na srianta á maolú go mór ar fud na hEorpa, agus níor bunaíodh iad go dtí mí Feabhra, ach ghlac siad páirt sa toghchán a reáchtáladh sa tír Dé Domhnaigh seo a dh’imigh tharainn.

‘Menschen-Freiheit-Grundrechte’ teideal oifigiúil an pháirtí, .i., ‘Daoine, Saoirse, Bunchearta’. Dream is ea iad a bhaineann leis an mborradh ginearálta a tháinig faoin smaointeoireacht i bhfad amach ar an eite dheis san Eoraip le bliain go leith anuas. Leathchuid des na daoine a chaith a vóta sa toghchán so ach ná glac le vacsaín, is ar son an pháirtí seo a chaitheadar a vóta an iarraidh seo. Dealraíonn sé anois go bhfuil sé fán gcéad des na vótaí agus suíochán amháin ar a laghad buaite ag Menschen-Freiheit-Grundrechte i bParlaimint na hOstaire, agus gan iad ar an bhfód ach beagán os cionn leathbhliana.

Agus nach ait an rud é, ach ar an dtaobh eile ar fad den speictream polaitiúil, tá na Cumannaigh tréis toghcháin áitiúla chathair Graz a thabhairt leothu. Ní bhfuair Cumannaigh na hOstaire aon suíochán sa pharlaimint feidearálach ón mbliain 1959, ach tá Graz anois acu, agus tá Méara Graz le héirí as a phost tréis 19 mbliana déag ann, níl sé sásta comhoibriú leis na Cumannaigh. 

Is ea, tá a lán cainte á déanamh mar gheall ar chúrsaí toghcháin sa Ghearmáin fé láthair – an ruaig le cur ar na tiarnaí talún is mó in Berlin mar thoradh ar an toghchán céanna! Ach is léir leis go bhfuil rudaí suimiúla ag titim amach san Ostair ó thaobh na polaitíochta de agus mar a tharlaíonn is ann a bheidh mé féin ag dul ar an deireadh seachtaine seo, turas beag go Wien beartaithe dom féin. Nach méanar dom.

SCÉALTA EILE