Rothaithe nochta Chorcaí…

Labhair NÓS le Adrian Brady, duine de na rothaithe nochta a bhí páirteach sa Turas Rothaíochta Nocht Domhanda i gcathair Chorcaí Dé Sathairn.


Má bhí sé d’ádh ort a bheith i gcathair Chorcaí Dé Sathairn, seans go bhfaca tú tóin nocht Adrian Brady san aer agus é ag troitheánú leis i measc na rothaithe nochta cróga a bhí páirteach i dTuras Rothaíochta Nocht Domhanda Chorcaí.

57 rothaí, mar aon le daoine ar scátaí rollála, scútair agus cláir scátála a thug faoin turas rothaíochta tráthnóna Dé Sathairn, iad lomnocht agus a gcraiceann péinteáilte le dathanna spleodracha den uile chineál.

Is gluaiseacht agóidíochta é an Turas Rothaíochta Nocht Domhanda a bhíonn á reáchtáil i mbreis agus 100 tír ar fud na cruinne.

Cuireadh tús leis in Zaragoza na Spáinne sa bhliain 2001, nuair a maraíodh seisear rothaithe i dtimpistí bóthair éagsúla, agus tá sé tar éis spréadh amach ar fud an domhain.

DavidHegartylar

Tá an turas rothair nocht á reáchtáil ar bhonn bliantúil le 9 mbliana anuas i gcathair Chorcaí ag oibrithe deonacha, mar Adrian Brady.

Ag labhairt dó le NÓS, dúirt Adrian gurb é “an éagsúlacht daoine, an t-ilchultúrachas agus féith ealaíne na rannpháirtithe” atá ag cur le hiomrá an imeachta seo ar an ardán idirnáisiúnta.

“An rud is mó a bhain siar asam i mbliana ná gur tháinig daoine as Haváí, an Danmhairg, an Ghearmáin, agus tíortha eile nach iad, le bheith páirteach ann.

“Tá ainm in airde ag Turas Rothaíochta Nocht Chorcaí mar gheall ar an gcruthaíocht, an léiriú ealaíonta agus an tiomantas atá ag na daoine a bhíonn páirteach ann chun teachtaireacht an chóimheasa a chur chun tosaigh go láidir ar bhealach spraíúil tarraingteach,” ar sé.

David

Imeacht spraíúil spleodrach is ea é, ach is é an teachtaireacht dháiríre taobh thiar de a spreag an ghluaiseacht agóidíochta dhomhanda seo.

Léiríonn an corp nocht cé chomh leochaileach is atá rothaithe ar na bóithre, gan aon chosaint acu mar a bhíonn ag tiománaithe i ngluaisteáin.

Is é an smaoineamh ná go dtabharfaidh tiománaithe na rothaithe nochta faoi deara lá amháin sa bhliain agus go gcuimhneoidh siad orthu i gcaitheamh na bliana ansin.

“Ní gá go mbeadh dearcadh ‘sinne vs sibhse’ ann i measc rothaithe agus tiománaithe. Is ceist chóimheasa é,” arsa Adrian.

nocht1

Ach ar an drochuair, fiú má tá an toil ann, déantar neamhaird de rothaithe nuair a bhíonn bealaí tráchta á ndearadh.

Sin ráite, tá athruithe móra le brath sna naoi mbliana ó thosaigh Adrian agus a chomhghleacaithe ag plé leis an turas rothaíochta nocht.

Tá buntáistí na rothaíochta á dtabhairt faoi deara ag comhairlí cathrach agus contae agus níos mó bealaí rothaíochta á dtógáil ar fud na tíre ná riamh.

“Ní hé gur muidne is cúis leis na hathruithe seo, ach ba dheas linn a cheapadh go bhfuil muid mar chuid de ghluaiseacht atá ag cur leis an ardú feasachta i dtaobh rothaithe,” ar sé.

SCÉALTA EILE