Scaoil saor na cíocha!


In 2012 tháinig grúpa cailíní le chéile i Nua-Eabhrac chun aird a tharraingt ar an gheis a bhaineann le cíocha na mban a thaispeáint go poiblí.

Shocraigh siad ar scannán a dhéanamh faoin fhimíneacht idir corp fir agus corp mná a nochtadh os comhair an tsaoil i SAM an lae inniu.

Nuair a cuireadh crua ar an stiúrthóir Lina Esco an scannán Free the Nipple a eisiúint áfach, chuir sí tús le feachtas faoin teideal céanna.

Sa deireadh eisíodh an bunscannán i Nollaig 2014 ach tá an feachtas a thosaigh sé go fóill ag bailiú nirt agus mná ar fud na hEorpa anois ag glacadh páirte ann.

Ní gluaiseacht í ‘Free the Nipple’ a impíonn ar mhná a gcíocha a nochtadh ag aon am nó in aon áit is mian leo.

Is í an sprioc atá ann ná dúshlán na norm sóisialta seanbhunaithe a thabhairt agus tionchar a imirt ar an tsochaí gan gnéasú a dhéanamh ar chíocha.

freethenipple

Cén fáth a bhfuil cead ag fir a mbrollach iomlán – didí san áireamh – a thaispeáint go poiblí ach nach bhfuil ag mná?

Cén fáth nach féidir linn an cultúr seo a athrú agus comhionannas a chothú idir an dá inscne?

Sin na ceisteanna atá á gcur ag an fheachtas domhanda seo agus anois tá cailíní – agus buachaill – i mBéal Feirste i ndiaidh a ngiota a dhéanamh ar son na cúise.

Is comhphobal cruthaitheach é Go Girl a ghníomhaíonn chun mná a chumasú agus chun a saothar, smaointe agus saol a cheiliúradh.

Chuaigh siad i gcomhpháirt le déanaí leis an cheoltóir Bee Mick See le hamhrán breá pop a thaifeadadh ar son ‘Free the Nipple’ agus is iontach an toradh ar a gcuid comhoibre.

‘Boobs’ is ainm don rian a bhfuil spraoi, greann agus teachtaireacht dháiríre ar fad le fáil ann ó thús deireadh, agus tá beagnach 20,000 míle duine tar éis breathnú air ó foilsíodh ar líne é ag tús mhí an Mheithimh.

Amharc air thuas muna bhfuil sé déanta agat cheana… geallaimid daoibh go ngreamóidh an tiúin gheal lán áthais i bhur gcluasa an chuid eile den lá!

SCÉALTA EILE