Scéal ón Fharraige

Tar éis dó beagnach coicís a chaitheamh ar an fharraige mhór, labhair NÓS le fear an Spidéil Piaras Ó Tuathail, duine de bheirt fhear cróga atá ag cadhcáil timpeall chósta na hÉireann le haird a tharraingt ar obair na heagraíochta Console.


13 lá ó shin a d’fhág Piaras Ó Tuathail agus Ruairí Leddy, as Ros Comáin, cé an Spidéil ina gcadhcanna agus iad beirt lán dóchais faoin turas amach rompu.

35 lá a leagadh amach don aistear farraige timpeall chósta na tíre a thabharfadh ar ais go cé an Spidéil arís iad.

Cé nach bhfuil an “oiread dul chun cinn” déanta acu is a cheap siad de bharr na gaoithe láidre, táthar ag fáil spreagadh mór ón chomhluadar a chastar orthu ar an bhealach.

“Ní raibh rudaí chomh héasca is a cheap muid a bheadh go dtí seo. Ó thús an turais ní raibh an ghaoth linn ach lá amháin. Ach leis an méid sin ráite, tá muid fíorbhuíoch agus ní raibh súil ar bith againn leis an méid tacaíochta agus fáilte a cuireadh romhainn i chuile bhaile beag agus caladh ar leag muid cos ann go dtí seo,” arsa Piaras.

Kayak 3

Faoi láthair, tá siad i mbun tréimhse de thrí lá ar thalamh de dheasca na drochaimsire, tar éis dóibh teacht slán ó cheann de na laethanta ba dhúshlánaí ar an fharraige go fóill.

“Bhí muid ag súil go mbeadh an-dúshlán romhainn dul trasna Bá Dhún na nGall, turas 50 ciliméadar gan foscadh. Is ar éigean go raibh muid in ann seasadh nuair a shroicheamar Málainn Bhig amach,” arsa sé.

“Is é an dúshlán is mó go dtí seo ná cúrsaí aimsire. Cé go raibh muid muiníneach inár gcuid pleanála, níor thug an fharraige mórán airde ar an méid a bhí beartaithe againn,” arsa sé.

Tá cleachtadh maith ag Piaras agus Ruairí a bheith ag cadhcáil cé gur ar an abhann is mó a fuair Piaras a chuid taithí, atá “iomlán difriúil” leis an chineál cadhcála atá ar siúl acu ar an turas seo.

“Seans nach ndearna muid an oiread traenála is ba cheart dúinn agus thuig muid sin tar éis dhá lá, agus an oiread pianta a bhí sna guaillí agus sa droim againn,” arsa sé.

Mar a bheifeá ag súil leis, i dturas den sórt seo, caithfear cloí le haiste bia ar leith agus an méid calraí a bhíonn á ndó.

Mhínigh Piaras go mbíonn siad ag díriú ar 5000 calra a ithe chuile lá. Cuirtear tús leis an lá le babhla mór brachán agus cnónna. Itheann siad gach uair a chloig a bhíonn siad sna cadhcanna agus tarraingíonn siad ar a stór de bharraí próitéine, de chnónna agus de thorthaí. Um thráthnóna, réitíonn siad béile réamhthiomsaithe.

Bia Kayak

Anuas ar an fheachtas bailiúcháin airgid, táthar ag súil go spreagfaidh a dturas “plé níos oscailte” faoi mheabhairshláinte agus féinmharú.

“Ba mhaith linn níos mó airde a tharraingt ar dhea-obair na heagraíocht Console agus ar an tacaíocht a thugann siad do dhaoine atá in ísle brí agus do dhaoine ar cailleadh duine sa teaghlach leo de bharr féinbháis.”

“Tá muid ag iarraidh an oiread airgid agus is féidir a bhailiú ar son na heagraíochta ionas gur féidir leo leanacht orthu ag cur na seirbhísí riachtanacha seo ar fáil.”

Is féidir tacú le feachtas bailiúcháin airgid ‘Kayak for Console‘ anseo.

SCÉALTA EILE