Seasaimis le Teifigh

Lá Domhanda na Náisiún Aontaithe ar son Teifeach atá ann inniu, 20 Meitheamh, agus tá feasacht á hardú chun daoine a spreagadh le seasamh i ndlúthpháirtíocht le teifigh ar fud na cruinne.

Meastar go bhfuil breis agus 65 milliún duine as seilbh faoi láthair.

Sin duine as gach 113 duine ar domhan.

Is páistí iad níos mó na leath acu.

Daoine mar mise, tusa, do dheartháir nó do dheirfiúr óg is ea iad a raibh orthu a gceantar dúchais a fhágáil agus iad ag teitheadh ón chogaíocht.

Cuireadh tús le Lá Domhanda na dTeifeach thiar sa bhliain 2001, 50 bliain i ndiaidh do na Náisiúin Aontaithe teifigh a aithint go hoifigiúil.

Mar aon le himeachtaí feasachta a bheith á reáchtáil anseo in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, tá achainí #WithRefugees ag lorg sínitheoirí ó thíortha uile an domhain mhóir a thabharfaidh teachtaireacht shoiléir do na rialtais gníomhú ar son teifeach.

Is iad seo a leanas na hiarratais ar rialtais atá san achainí:
– a chinntiú go bhfuil fáil ag gach páiste ar teifeach é nó í ar oideachas;
– áit shábháilte cónaithe a bheith ag gach teaghlach atá ar teitheadh; agus
– cead a bheith ag gach teifeach obair nó scileanna nua a fhoghlaim le go mbeidh siad in ann cur leis an phobal.

Tá físeán cumhachtach (thíos) déanta a bhfuil teifigh agus daoine iomráiteacha, mar Ben Stiller, páirteach ann agus iad ag impí ar dhaoine achainí #WithRefugees a shíniú.

Seolfar an achainí go ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac roimh Chruinniú Iomlánach Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe maidir le gluaiseacht líon mór imirceach agus teifeach ar an 19 Meán Fómhair.

Seasaimis le teifigh, bímis páirteach!

SCÉALTA EILE