Suas leat ar do rothar!

Díríonn Eoin P. Ó Murchú ar bhuntáistí na rothaíochta – i bhfoirm scríofa agus i bhfoirm fhísiúil – chun spreagadh a thabhairt dúinn léim ar an chapall iarainn.


Agus timpeallacht an domhain faoi bhagairtí den uile chineál, níl aon ní níos fearr a thiocfadh linn a dhéanamh ná dul ar ár rothair.

Chomh maith leis na buntáistí comhshaoil, tá sé saor go maith, déanfaidh sé aclaí sinn agus cuirfimid eolas níos fearr ar an gceantar timpeall orainn.

Tá roinnt rudaí iontacha ar bun i saol na rothaíochta le tamall anuas.

Tharla agóid ar son na rothaíochta in Éirinn i mBaile Átha Cliath le déanaí agus meastar gurbh í an agóid rothaíochta is mó riamh í.

Bhailigh slua taobh amuigh den Roinn Iompair san ardchathair agus iad ag lorg bonneagair (infrastructure) níos fearr do rothaithe.

Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath agus cyclist.ie a d’eagraigh an agóid as siocair nár tháinig aon fheabhas ar dhálaí do rothaithe le fada.

Luadh go sonrach gur chóir go gcaithfí 10% den bhuiséad iompair ar mhodhanna taistil ar nós na rothaíochta.

Ná ligimis i ndearmad rothaithe Chorcaí a dhírigh a gcoirp nochta ar cheist na sábháilteachta i rith an tsamhraidh.

Anuas ar na forbairtí dearfacha seo, fógraíodh roinnt laethanta ó shin gur dearadh do chlogad rothaíochta a bhuaigh duais mhór James Dyson.

paper

Clogad infhillte inathchúrsáilte (thuas) atá i gceist nach gcosnóidh níos mó ná €5.

Isis Shiffer (nach trua faoina hainm!) ó Institiúid Dearthóireachta Pratt i Nua-Eabhrac a cheap an clogad.

Tá sé an-éadrom toisc go bhfuil an dearadh bunaithe ar chíor mheala (honeycomb).

De réir na dtástálacha, tá sé chomh héifeachtach céanna leis na clogaid thraidisiúnta.

D’oirfeadh a leithéid do na scéimeanna uirbeacha rothar atá i roinnt de mhórchathracha na tíre seo faoi láthair.

Le ceiliúradh a dhéanamh ar an rothaíocht, agus chun spreagadh a thabhairt do lucht na gcapall iarainn, beartaíomar roinnt íomhánna a chruthú a dhéanfadh ceiliúradh ar an rothar agus ar a mbaineann leis.
focal

Ráitis spreagúla ó scríbhneoirí Gaeilge agus eile atá i gceist, mar aon le nathanna agus seanfhocail a bhaineann leis an rothaíocht.

D’fhéachamar ar leaganacha éagsúla den fhocal ‘rothar’ sa Ghaeilge chomh maith.

Tá fáilte romhaibh iad a chló agus a scaipeadh pé bealach ar mian libh.

D’fhéadfaimis greamáin a dhéanamh astu agus soiscéal na rothaíochta a scaipeadh!

Léimigí in airde ar na rothair mar sin agus bígí le feiceáil le soilse, clogad agus miotóga agus sibh ag pumpáil na dtroitheán go tréan!ggwells


rotharnineart


rotharmor


rothaiocht


rothair


rotharlar


rothaiochteile

SCÉALTA EILE