“Tá féidearthachtaí i ngach aon nóiméad” Liam Ó Maonlaí

Bhí Liam Ó Maonlaí, príomhamhránaí The Hothouse Flowers, i measc an tslua a ghabh seilbh ar fhoirgneamh NAMA i gcathair Bhaile Átha Cliath oíche Déardaoin. Labhair sé le NÓS faoin ghníomh fíordhearfach seo atá ar leas daoine gan dídean sa chathair.


Agus iad bailithe le chéile ar bhuille an mheán oíche Déardaoin réidh le foirgneamh folamh NAMA, Teach Apollo, a thógáil, dúirt Liam gur mhothaigh sé go raibh rud éigin stairiúil ag titim amach.

“Nuair a chonaic mé na leapacha ag dul isteach, an slua daoine, mo chairde agus daoine eile nach iad, a bhí seasta timpeall ag tacú leis, bhraith sé go raibh rud éigin stairiúil ag tarlú,” ar sé.

“Bhí daoine ag béicíl le gliondar agus le háthas mar go raibh muid théis an rud seo a dhéanamh, rud dearfach!”

Idir cheoltóirí móra, cheardchumannaithe agus ghníomhaithe eile, bhailigh tuairim is 100 duine taobh amuigh de Theach Apollo, ar Shráid an Phoill Bhig, BÁC, agus iad ar fad mar chuid den ghrúpa comhpháirtíochta Home Sweet Home.

Bhí teachtaireacht shoiléir acu, a mhínigh Liam.

“Níl muid ag glacadh leis seo a thuilleadh. Tá sé in am nach mbeadh daoine gan dídean sa tír seo, daoine nach bhfuil an rogha acu áit chompordach the a bheith acu ar féidir leo codladh a fháil agus a bheith sábháilte ann.”

Ní hamháin sin ach bhí siad eagraithe leis an bheart a dhéanamh.

“Tá an-chuid smaoinimh taobh thiar den ghníomh seo; tá dochtúir ar fáil do na daoine atá ag fanacht ann, tá daoine timpeall chun a bheith cabhrach,” ar sé.

Agus a leithéidí Glen Hansard (thíos ar dheis), Jim Sheridan, Hozier, Christy Moore, Damien Dempsey (ar clé), baill Kodaline, agus An Maonlaíoch féin ag tacú leis, tá cumhacht ar leith ag an iarracht seo.

Bhí lámh mhór ag Glen Hansard daoine aitheanta a tharraingt ar bord.

Is céim ar aghaidh í ar obair atá ar siúl aige le blianta, dar le Liam.

Gach aon oíche Nollag, bailíonn Glen ceoltóirí agus cairde le chéile agus seinneann siad ar Shráid Grafton chun “rud éigin dearfach a dhéanamh dóibh siúd nach bhfuil i gcás ródhearfach”.

“Bhí sé sin go maith ach ar shlí bheadh gach duine ag smaoineamh conas a d’fhéadfadh muid a bheith níos éifeachtaí.”

Thosaigh Glen ag freastal ar chruinnithe a bhí á reáchtáil ag an ghrúpa Home Sweet Home agus chuir sé ina luí orthu go bhféadfadh sé daoine a raibh próifílí arda acu a tharraingt le chéile chun tacú le gníomh níos dearfaí agus níos éifeachtaí ná díreach an bhuscáil.

“Tá Glen an-díograiseach ar an-chuid slite,”  ar sé.

“Cuimhníonn sé ar dhaoine. Tugann sé deis do cheoltóirí eile cuid den maitheas a bhaint as cuid den ádh atá théis a bheith aige, mé féin mar dhuine acu.”

Bhí na ceoltóirí ag teastáil le haird a tharraingt ar an scéal sna meáin mhóra agus le bheith “mar fhínithe” ar an eachtra féin, a mhínigh Liam.

“Is é an smaoineamh ná go bhféadfaimid a bheith cabhrach ar shlí éigin síochánta dá mbeadh aon saghas achrainn ann.”

Ach ní raibh aon achrann ann agus chodail 30 duine gan dídean i dTeach Apollo an chéad oíche.

Is é an sprioc nach mbeadh duine ar bith ag codladh ar shráideanna Bhaile Átha Cliath oíche Nollag.

Go dtí seo, tá an Garda Síochána tar éis a rá leo go mbeidh siad cabhrach agus go bhfuil siad sásta go bhfuil sé ag tarlú, a deir Liam.

“Rud daonna is ea é, rud an-tábhachtach is ea é agus rud a aithníonn gach aon duine go bhfuil gá déileáil leis.”

Creideann Liam go bhfuil sé suas dúinne anois ár gcuid samhlaíochta a úsáid agus féachaint cad é an domhan agus cad é an saol is fearr is féidir a bheith againne.

“Tá muid ag iarraidh ar gach duine an tsamhlaíocht dhearfacht a úsáid. Tá torthaí thar na bearta ar féidir daoine a thabhairt chuig áit i bhfad níos dearfaí dóibh féin, slí bheatha nua a thabhairt dóibh.”

“Muidne is ea na daoine seo chomh maith – ceapaim nuair a dhéantar maitheas do dhaoine mar seo go ndéantar maitheas dúinn féin.”

Fúinne anois é gach aon saghas cabhrach a chur ar fáil dar le Liam.

“Go minic, tosaíonn daoine atá théis teacht tríd córas rehab ag tabhairt an cabhrach sin ar aghaidh.

“Seans gur féidir linn scoil ealaíon a thosú. Tá ealaín i ngach aon duine agus nascann sé le chéile sinn. Sin an fáth a bhfuil ealaín againn.”

Thar aon rud, is spreagadh é an beart seo tús a chur le sochaí i bhfad níos dearfaí i mBaile Átha Cliath agus mórthimpeall na tíre ar fad.

“Níl aon teorainn leis an bhfadhb seo ach níl aon teorainn leis an maitheas gur féidir teacht as déileáil leis an bhfadhb seo, agus le fadhbanna eile chomh maith.

“Tá féidearthachtaí i ngach aon nóiméad.”


Más mian leat tacú le feachtas Home Sweet Home, is féidir síniú a chur le hachainí anseo agus teacht ar bhreis eolais ar a leathanach Facebook anseo.

SCÉALTA EILE