Tabhair leat ID agus fág na suaitheantais sa mbaile

Inniu lá an reifrinn sna Sé Chontae Fichead agus tá muintir an stáit ag caitheamh a vótaí ó mhaidin faoin rún an tOchtú Leasú ar an mBunreacht, a tháinig i bhfeidhm 35 bliain ó shin, a aisghairm. Iarrtar ar vótálaithe inniu aontú nó easaontú leis an 36ú Leasú ar Bhunreacht na hÉireann. 

Tá lucht na bhfeachtas, ar an dá thaobh, ag impí ar an bpobal a vótaí a chaitheamh go cúramach agus na treoracha vótála uilig a leanacht inniu sa gcaoi is nach gcuirfear aon vótálaí ó dhoras an ionaid vótála agus nach loitfear aon vóta tábhachtach.

Mheabhraigh an Coimisiún Reifrinn agus eagraíochtaí eile do vótálaithe aréir a gcárta vótála agus ID de chineál éigin — pas, ceadúnas tiomána, ID mic léinn nó eile — a thabhairt leo chuig an ionad vótála inniu. 

Nuair a rachaidh tú isteach san ionad, iarrfar ort an cárta nó an ID nó an dá rud a thaispeáint don mhaor agus d’ainm agus seoladh a aimsiú ar an liosta. Tabharfar ballóid duit agus iarrfar ort do rogha a léiriú le X sa mbosca cuí. 

Má tá tú i bhfách an Ochtú Leasú, a thugann cosaint don “bheo gan bhreith”, a aisghairm, ní mór duit aontú leis an 36ú Leasú agus X a chur sa mbosca ‘TÁ’. Más fearr leat go bhfanfadh an tOchtú Leasú i bhfeidhm ní mór duit easaontú agus X a chur sa mbosca ‘NÍL’. 

Ní cheadaítear aon fheachtasaíocht san ionad vótála ná an ceantar máguaird agus mar sin tá an dá fheachtas ag impí ar vótálaithe gan suaitheantais ná ball éadaigh a léiríonn seasamh faoi leith a chaitheamh agus iad ag dul le vóta a chaitheamh. Tá cáil nach beag faoin am seo ar na geansaithe dubha ‘REPEAL’ a díoladh mar chuid den fheachtas ar son vóta ‘Tá’ le blianta beaga anuas agus imní ar roinnt feachtasóirí go ndiúltófaí do vótálaithe dá mbeadh na geansaithe céanna á gcaitheamh acu inniu.

Táthar ag iarraidh ar na vótálaithe gan pictiúir a thógáil taobh istigh den ionad vótála ach an oiread ná an bhallóid a thaispeáint do dhuine ar bith agus é marcáilte. 

SCÉALTA EILE