Seasamh cróga Swift ina spreagadh do dhaoine eile

Tá an t-amhránaí Taylor Swift i ndiaidh cás a bhuachan in éadan an iar-chraoltóra raidió David Mueller.

Thóg sí an cás mar gheall ar ionsaí gnéasach a rinneadh uirthi nuair a chuir an DJ a lámh suas sciorta an amhránaí, agus ar a tóin, ag preasócáid roimh cheolchoirm dá cuid in Denver SAM in 2013.

Cás súntasach a bhí ann mar gheall ar stádas na bpáirtithe agus mar gheall ar an seasamh láidir a ghlac Swift in éadan a hionsaitheora.

Cé go mbíonn Swift sna táblóidigh go minic de bharr a cuid ceoil nó a caidrimh le daoine clúiteacha eile, tá tábhacht ar leith ag baint leis an scéal seo do mhná fud fad na cruinne mar gheall ar an phróifíl atá á thabhairt aici do chásanna ionsaithe gnéis agus an sampla atá á léiriú aici do dhaoine eile.

Ba ag preasócáid mar chuid den chamchuairt Red a tharla an t-ionsaí.

Chuir Mueller a lámh suas sciorta na mná óig agus ar a tóin.

Nuair a labhair sé leis an stáisiún faoin méid a tharla, chaill Mueller a phost $150,000 sa bhliain.

Is mar gheall air seo a thóg Mueller cás clúmhillte in éadán Swift.

Ansin thóg Swift cás mar fhreagra air seo ar son damáistí dar luach $1: damáistí siombalacha, ba í an teachtaiteacht an rud ba thábhachtaí di.

Ar nós neart íospartach eile i gcórais dlí agus cirt ar fud an domhain, bhí ar Swift dul fríd a ráiteas sa chúirt arís is arís eile agus cuireadh brú uirthi a scéal a athrú.

Rinneadh mionscrúdú ar an méid a bhí le rá aici, mar is dual do dhlíodóirí i gcásanna mar seo, ach bhí roinnt de na ceisteanna a cuireadh uirthi ag iarraidh a bheag a dhéanamh di in áit an scéal a fhiosrú.

Iarradh uirthi an raibh an milleán ar a lucht slándála, nó an raibh sí cinnte gur aithin sí an duine ceart ón lá sin, agus fiú cén fáth nár thóg sí sos i ndiaidh na heachtra seo.

D’iarr sise ar an aturnae ag an phointe seo cén fáth nár thóg an DJ gnáth-ghrianghraf léi?

Dúirt Mueller go raibh an locht ar Taylor Swift gur chaill sé a phost.

Mar gheall gur labhair sí amach faoin mhéid a tharla – ach ní mar gheall gur chuir seisean a lámh uirthi gan chead.

Léiríonn sé seo nár shíl Mueller riamh go mbeadh aon iarmhairtí as seo a dhéanamh agus tá teidlíocht uafásach le feiceáil anseo fosta.

Ní go dtí gur labhair Swift le fostóir an DJ go raibh cuma ar an scéal nach gnáth-iompar inghlactha é seo agus go mbeadh impleachtaí ann dá réir.

Bíonn eispéireas mar seo ag leibhéal éigin ag níos mó ban ná mar a d’admhódh riamh é, bíodh sin in áiteanna poiblí, i gclubanna oíche nó san áit oibre.

Seo an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin gur Swift seasamh láidir ar an cheist.

Is mór an chumhacht a bhaineann le réalta ar nós Taylor Swift agus í á cosaint féin mar seo.

Tá tionchar as cuimse aige agus ag réaltaí eile mar í ar mhná óga ach go háirithe.

Agus 102 milliún leantóir ar Instagram agus 85.3 milliún leantóir ar Twitter, níl aon amhras ann go bhfuil suim ag daoine sa mhéid atá le rá aici.

Leis na hacmhainní agus airgead atá aici, is dócha go mbeadh Swift in ann é seo uilig a réiteach ar chúl doirse druidte dá mbeadh sí ag iarraidh, nó thiocfadh léi gan rud ar bith a rá ón chéad lá agus iarracht a dhéanamh an rud ar fad a dhearmad.

Ach, ní dhearna sí sin.

Anois tá sí á moladh ag carthanachtaí agus ag eagraíochtaí idirnáisiúnta a oibríonn ar son íospartaigh ionsaithe gnéasacha as an seasamh láidir poiblí a ghlac sí sa chás seo.

Cé nach raibh aon damáistí i gceist seachas an $1 siombalach, dúirt Swift gur mhaith léi tacú le daoine eile atá ag dul fríd an rud céanna agus gurb é sin an fáth ar mhothaigh sí go raibh uirthi leanúint leis an chás.

Chomh maith leis an phoiblíocht atá sí i ndiaidh a tharraingt ar na deacrachtaí a bhíonn ar dhaoine labhairt amach faoi eachtraí den chineál seo, tá sí ag tabhairt deontas do ghrúpaí a thacaíonn leo siúd atá ag fulaingt de bharr mí-úsáide nó ionsaithe eile.

Tá Swift, mar bhean óg, ag baint úsáide as an tionchar atá aici le eiseamláir a chruthú do dhaoine eile ar tharla an rud céanna dóibh agus tá spreagadh tugtha aici dóibh labhairt amach.

Ar a bharr sin, tá sí ag léiriú go soiléir dóibh siúd a shíleann gur féidir caitheamh le daoine eile mar a chaith Mueller le Swift, nach féidir a leithéid a dhéanamh gan impleachtaí agus iarmhairtí – níl aon díolúine fiú más duine le cumhacht thú.


Is féidir tuilleadh alt de chuid Ursula a léamh ar a blag Ag Smaoineamh Os Ard.

SCÉALTA EILE