10,000 greamán á scaipeadh ag #GuerillaGaeilge

Tá greamáin an fheachtais #GuerillaGaeilge anois á scaipeadh ar fud na tíre. Tá cinn le feiceáil ar shráideanna Bhaile Átha Cliath agus Bhéal Feirste cheana agus ní fada go mbeidh siad in áiteanna eile go leor, Meiriceá ina measc. Tá breis agus daichead pacáiste seolta ar fud na tíre agus an domhain mhóir go dtí seo agus thart ar 10,000 greamán le scaipeadh san iomlán.

Tá Coiste na bhFocal tar éis buíochas a ghabháil leo sin atá tar éis tacú leis an bhfeachtas Gofundme go dtí seo.

“Táimid breá sásta go bhfuil greamáin á gcrochadh ar fud na tíre. Chonaiceamar cinn in airde in Ollscoil na Banríona fiú, áit a dhiúltaíonn comharthaíocht dhátheangach a chrochadh. Seans go spreagfaidh #GuerillaGaeilge iad!

“Molaimid iad a scaipeadh in áiteanna a bhfeicfidh go leor daoine iad. Na háiteanna is fearr ná áiteanna atá cosanta ón aimsir, ach is féidir iad a chrochadh taobh amuigh. Iis fearr áiteanna nach mbeidh a lán báistí ionas go bhfanfaidh siad!”

I measc na n-áiteanna a mholann siad tá: suíocháin ar an mbus, doirse leithris sa phub, ballaí, clár fógraí, stad an bhus, boscaí leictreachas, agus cuaillí soilse “sa chathair ag leibhéal na súl áit a mbíonn daoine ag siúl, le go bhfeicfidh go leor iad”.

Tá imeacht rúnda beartaithe ag lucht an fheachtais dóibh sin a thacaíonn leis an bhfeachtas. Ag an ócáid tá sé i gceist na mílte greamán a scaipeadh ar fud phríomhchathair na tíre in imeacht cúpla uair an chloig. 

Dar le heagraithe na hócáide is iarracht a bheidh ann “athshealbhú a dhéanamh ar an spás poiblí. Bímid faoi léigear síoraí ag fógraíocht agus comharthaíocht agus an chuid is mó de i mBéarla amháin. Glacaimis seilbh arís ar an bhfearann poiblí, ar dhiminsean na súl agus cuirimis an Ghaeilge i lár an aonaigh, í ildaite, dána agus le feiceáil ag cách!”

#GuerillaGaeilge is ainm don iarracht seo ó Choiste na bhFocal focail nua-aimseartha a scaipeadh ar líne agus a chrochadh amuigh sa domhan féin. An rud atá i gceist leis ná comhráite dátheangacha a phléann ábhair a sheachnaítear uaireanta agus an Ghaeilge á múineadh. 

Tá níos mó ná leath den spriocshuim ar Gofundme bailithe cheana, airgead atá á chaitheamh ar ghreamáin a chló agus a sheoladh amach. Táthar ag súil go gceannóidh daoine iad le scaipeadh ina gceantar féin.


Tá ceithre ghreamán i gceist leis an bhfeachtas. Isteach 2, 3, Amach 2, 3 | An Irish Guide to Sex, Ar an Drabhlás | On the Sesh, Bia Breá Blasta | Fun with Food agus An Mhaidin dár gCionn | The Morning After. Pléann siad ábhair nach bhfeictear chomh minic sin sa Ghaeilge. Tharraing an feachtas raic an mhí seo caite agus maíodh gur “shalachar, cacamas, táir, graosta, maslach agus gnéasaíoch” a bhí ann.

SCÉALTA EILE