12 gnólacht ar ghearrliosta ghradam mór ‘Gaillimh le Gaeilge’


Dhá cheann déag de ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí ó cheithre earnáil éagsúla atá ainmnithe ar ghearrliosta Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh i mbliana.

Tá an gradam seo á bhronnadh ag Gaillimh le Gaeilge le 15 bliana anuas ar na comhlachtaí sin sa chathair a dhéanann sár-iarracht an Ghaeilge a úsáid ina gcuid oibre.

Ar ghearrliosta na bliana seo, a fógraíodh inné ag ócáid in Ionad na Faiche Móire, tá na gnólachtaí seo a leanas:

Miondíol (urraithe ag Galway Bay FM): Ionad na Faiche Móire, Mary’s Fish, Sweeney Oil, Thomas Woodberrys

Turasóireacht agus Fáilteachas (urraithe ag Fáilte Éireann): Clayton Hotel Galway, The Connacht Hotel

Seirbhísí (urraithe ag Snap Galway): Cross Street Dental, Lorg Media

Comhlachtaí Eile (urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge): Carey Developments, Micil Poitín, PorterShed, Siopa Leabhar Uí Chionnaith

Agus é ag bronnadh teastas ar na hiarrthóirí, dúirt Méara Chathair na Gaillimhe, Noel Larkin, go raibh tábhacht faoi leith le húsáid leanúnach na Gaeilge agus Gaillimh le bheith mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa in 2020.

Dúirt Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, go ndeachaigh díocas agus díograis na ngnólachtaí i gcion go mór ar na moltóirí.

“Bhí sé sin le feiceáil sna bealaí neamhghnácha, nuálacha ar chuir na hiomaitheoirí an Ghaeilge in úsáid mar theanga bheo,” ar sise.

“Ach is é an rud ba mhó ar thug muid suntas dó ná an chaoi ar spreag cuid de na gnólachtaí a bhí ar an nGearrliosta gnólachtaí eile leis an nGaeilge a úsáid chomh maith.”

Eagraítear Gradam Sheosaimh Uí Ógartaig, ar fiú breis is €23,000 an pacáiste urraíochta atá ag baint leis, i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le tacaíocht ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe.

Bronnfar an gradam féin ag searmanas speisialta in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh, ar 15 Bealtaine.

SCÉALTA EILE