2,000,000 úsáideoir ag Foclóir.ie in aon bhliain amháin

Tá cloch mhíle mhór bainte amach ag lucht an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge agus breis agus dhá mhilliún duine tar éis cuairt a thabhairt ar shuíomh an fhoclóra taobh istigh de thréimhse bliana den chéad uair ó seoladh an suíomh sé bliana ó shin. 

D’fhógair Foras na Gaeilge, an dream a thugann maoiniú don fhoclóir nua, inniu gur idir mí Aibreán na bliana seo caite agus mí Mhárta na bliana seo a thug níos mó ná dhá mhilliún duine cuairt ar an suíomh. Is ionann sin agus ardú 23% ar líon na ndaoine a thug cuairt ar Focloir.ie an bhliain roimhe sin. 

Bhreathnaigh an dá mhilliún úsáideoir seo ar bhreis agus 25 milliún leathanach ar Focloir.ie le linn na tréimhse céanna. 

Tá níos mó ná dhá thrian d’úsáideoirí an tsuímh lonnaithe in Éirinn, 18% i Meiriceá agus thart ar 7% sa mBreatain. 

Is ar an bhfón póca den chuid is mó a bhítear ag breathnú ar an bhfoclóir, ach tá céatadán réasúnta ard (30%) de dhaoine ann a úsáideann an leagan ríomhaire den suíomh. Is ar thaibléid a bhíonn an chuid eile (10%) ag cuardach focal. 

Seoladh suíomh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge i mí Eanáir na bliana 2013 agus táthar de shíor ag cur leis: cuireadh iontrálacha nua leis gach sé mhí go dtí mí Eanáir 2017, agus táthar ag cur barr feabhais ar an suíomh, idir uirlisí agus eolas, de réir a chéile. 

Faoi láthair tá nach mór 48,000 iontráil ar an suíomh agus 130,000 “aonad céille”, is é sin na samplaí eile a bhíonn faoi bhun ceannfhocail. 

Táthar ag súil le leagan clóite den fhoclóir a fhoilsiú in 2020. 

Ag Oireachtas na bliana seo caite, seoladh leagan nua den suíomh www.focal.ie agus tá fáil ar “gach focal Gaeilge” a cuireadh i bhfoclóir ó 1959 i leith ar fáil ar an suíomh sin, stór focal www.focloir.ie ina measc. 

Nuair a bheidh an leagan clóite den Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge ar fáil, tosófar ar dhá fhoclóir nua — an foclóir nua Gaeilge-Béarla agus foclóir Gaeilge-Gaeilge. 

SCÉALTA EILE