32 comhlacht agus eagraíocht ainmnithe do Ghradaim Sheosaimh Uí Ógartaigh

Tá 32 comhlacht agus eagraíocht ar ghearrliostaí na nGradam Seosaimh Uí Ógartaigh, gradaim a bhronnann an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge ar ghnólachtaí sa chathair as an nGaeilge a chur chun cinn.

Tá cúig rannóg ar fad ann i mbliana agus suas le naoi gcomhlacht san iomaíocht i gcuid acu.

Ainmnithe i rannóg na miondíola tá Belladonna Bridal, Ionad Siopadóireachta na Coirbe, Heaney Meats, agus an tseirbhís grúmaeireachta do mhadraí Murphy and Me.

San iomaíocht don ghradam don eagraíocht is fearr in earnáil an fháilteachais agus na turasóireachta tá Staid na gCon, an siopa uachtar reoite ‘The Creamery Café’, na tithe tábhairne ‘Tigh Chóilí’ agus ‘Teach na Céibhe’, agus na hóstáin ‘The Hardiman’ agus ‘The Galmont Hotel’.

Ainmníodh naoi gcomhlacht i rannóg na seirbhísí: Big-O Taxis, na dearthóirí intí Dan-Éire Designs, an comhlacht busanna GoBus, OPtiM Payroll, an teach foilsitheoireachta Tribes Press, an comhlacht margaíochta Strategic Results, McSharry’s Pharmacy, an comhlacht léirithe físeán Heavy Man Films, agus Polishing Techniques Ireland.

Tá rannóg ar leith ann i mbliana do ghnólachtaí a fheidhmíonn ar líne den chuid is mó. Naoi ngrúpa atá ainmnithe sa rannóg sin freisin: Bród Pobail na Gaillimhe, a thugann tacaíocht do phobal aiteach na cathrach; an comhlacht slándála idirlín Cyber-Pie; lucht déanta stocaí Irish Socksciety; KI business and tech; na saineolaithe cothúcháin Healthy Ever After; Kaloo Wellness; Grá Chocolates; MPK Consulting and Training; agus Job Changer.

Ar deireadh ar fad tá rannóg ann do ‘eagraíochtaí neamhbhrabúis agus comhlachtaí eile’. Ceithre ghrúpa atá ainmnithe sa rannóg seo: na grúpaí rothaíochta ‘An Mheitheal Rothar’ agus ‘Feachtas Rothaíochta na Gaillimhe’, COPE na Gaillimhe, agus Eaglais Choláisteach San Nioclás.

Is rannóg nua í an rannóg do ghnólachtaí ar líne a cuireadh ar bun mar gheall ar an méadú mór a bhí ann ar an tsiopadóireacht ar líne ó thús na paindéime.

“Bhí méadú suntasach ar líon na ngnólachtaí a d’aistrigh ar líne nó a chuir lena láithreacht ar líne de bharr na paindéime. Léiríonn an chatagóir seo an treocht nua sin agus tá sí dírithe ar ghnólachtaí agus ar eagraíochtaí atá cláraithe i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe, agus a bhíonn ag nascadh lena gcustaiméirí agus lena bpríomhpháirtithe leasmhara ar líne den chuid is mó.

“Beidh an mholtóireacht don chatagóir seo den Ghradam bunaithe ar a gcuid iarrachtaí maidir leis an nGaeilge a úsáid ar líne, lena n-áireofar suíomh gréasáin, na meáin shóisialta, aipeanna, físeáin, agus ríomhphoist,” a dúradh i ráiteas a d’eisigh Gaillimh le Gaeilge.

Bronnfar “píosaí uathúla dealbhóireachta” deartha go speisialta ag Pádraic Reaney do na gradaim chomh maith le duais airgid. Beidh gradam ar leith ann do “bhuaiteoir iomlán an chomórtais”. Déanfar an chéad bhabhta moltóireachta i mí Mheán Fómhair.

Ba é an teach tábhairne The King’s Head ar an tSráid Ard i lár chathair na Gaillimhe buaiteoir Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2020.

SCÉALTA EILE