7 moladh aistriúcháin duit

Lá Idirnáisiúnta an Aistriúcháin Sona Duit! Don lá atá ann, roinneann saoi an aistriúcháin Áine Ní Chonghaile, Stiúrthóir Europus Teoranta, roinnt leideanna le NÓS a rachaidh chun tairbhe duit agus tú i mbun aistriúcháin go Gaeilge… cé a cheapfadh go mbeadh buidéal fíona agus céile leapan i measc a cuid moltaí?


1. Seachain an idirtheanga

Cuimhnigh agus tú ag aistriú go Gaeilge!

Mura mbeidh duine in ann an t-ábhar aistrithe a léamh agus a thuiscint go hiomlán gan dul i dtuilleamaí an Bhéarla ní Gaeilge atá scríofa agat ach teanga “nach dtuigeann aon fhear ach Aesop” (i gcead do Sheán Ó Ríordáin).

Idirtheanga atá scríofa agat agus ní ghlacfadh aon mhórtheanga eile lena leithéid de mhasla.

Ní ghéillim nach mórtheanga í an Ghaeilge, a chruthú sin an méid géarleanúna atá déanta uirthi ach tá sí fós go bunáiteach ag coinneáil a cuid talún, más giodáinín féin é.


2. Is maith an cúnamh má thuigeann tú an Béarla


3. Tá réamhullmhúchán riachtanach

Déan do chuid réamhullmhúcháin ar fad i gceart.

Ní thosófá ag péinteáil an bhalla gan é a níochán ar dtús… nó an dtosófá?

Seiceáil na logainmneacha más ann ar logainm.ie

Seiceáil píosaí reachtaíochta más ann sa reachtaíocht

Seiceáil ainmneacha gníomhaireachtaí, eagraíochtaí, cuideachtaí, comhlachtaí etc.

Seiceáil téarmaí oifigiúla cuí ar téarma.ie…..má cheapann tú gur tú an duine is fearr ar na téarmaí ó aimsir Sheathrún Céitinn cuir isteach ar ionadaíocht ar an gCoiste Téarmaíochta… ach idir an dá linn ná bí ag brú téarmaí nuachumtha baile nach dtuigfidh aon duine ach tú féin ar phobal cráite na hÉireann.

Leag amach roimhré na téarmaí sonracha athráite a mbainfidh tú leas astu tríd an aistriúchán ar fad nó beidh an léitheoir ina bhaileabhair sula mbeidh sé nó sí leathbealaigh tríd. Beidh ‘aidhmeanna’ agat ar ‘aims’, ‘cuspóirí’ ar ‘objectives’, ‘spriocanna’ ar ‘goals’ etc agus ní athaistreoidh tú iad gach uair a dtagraítear do cheann a bhíonn déanta cheana féin agat. Beidh comhleanúnachas i do chuid oibre ar fad síos tríd… nach mbeidh?


leabhair

4. Bíodh eolas maith agat ar ghramadach na Gaeilge

B’fhearr duit An Caighdeán Oifigiúil a bheith faoin mbord agat mura n-íosfaidh an mada an leabhar.

Fiú amháin mura n-aontaíonn tú le rialacha an Chaighdeáin is maith ann an leabhar nuair a ghlaofaidh seandeabhail ort ag ligean Gaeilge orthu féin agus beidh tú in ann an milleán faoi do chuid ‘rialacha’ a chur ar an gcuasnóg sin i Sr. Chill Dara.

Má chuireann an Caighdeán cuthach ort (is beag atá ar d’aire) iarr ar an gcuasnóg tú a chur ar an gcoiste…


5. Léigh arís, agus arís, agus arís é

Nuair a bheidh an t-ábhar críochnaithe léigh 3 huaire é ar PHÁIPÉAR.

An chéad uair leis an mBéarla trasna uait alt ar alt lena chinntiú nach bhfuil aon bhlas fágtha amach agat.

An dara huair léigh féachaint an bhfuil brí leis agus tú á léamh. Léigh an tríú huair é le litriú, gramadach, stíl a sheiceáil.

Mura bhfeiceann tú aon bhotún i do chuid oibre téigh chuig Specsavers.


6. Céile leapan?

Má bhíonn tú i do dhúiseacht san oíche ag iarraidh a dhéanamh amach an Comhairle Chontae nó Comhairle Contae an rud ceart, faigh céile leapan.

Colmcille i do chuid chuisleachaí: bhíodh sé féin ag imeacht fánach san oíche lena chleite…


7. As do chiall?

Coinnigh buidéal fíona nó dosean pórtair le d’ais nó ceangail do chois (i gcead don Chaighdeán) le cois an bhoird (dhéanadh cuid de scríbhneoirí móra na Gaeilge amhlaidh… róipín rua is fearr, an traidisiún, an dtuigeann tú).


logo-main

Ar mhaith leat barr feabhais a chur ar do chuid scileanna aistriúcháin agus tabhairt faoi chúrsa atá á reáchtáil ag an mbean í féin Áine Ní Chonghaile?

Tá áiteanna go fóill á dtairscint ar an gcúrsa aistriúcháin (Dioplóma Iarchéime/M.Sc./Teastas i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán) atá á reáchtáil ag Europus i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus GMIT.

Cúrsa 6 mhí i gCarna, Conamara, atá i gceist ag tosú 19 Deireadh Fómhair 2015. Níl aon táille ar an gcúrsa.

Tá na hiarratais le bheith istigh roimh 13 Deireadh Fómhair.

Gach eolas ó Europus 091 595492 nó aine@europus.ie

SCÉALTA EILE