Achrann faoi logainm Breatnaise i gcás trádmhairc

Tá achrann ann sa Bhreatain Bheag i láthair na huaire maidir le cás trádmhairc idir dhá chomhlacht déanta éadaí. Chuir an comhlacht Breatnach Eryri Clothing isteach ar an trádmharc don fhocal ‘Eryri’ ar bhaill éadaigh mar gheall ar litir a fuair siad ón gcomhlacht Sasanach JD Williams ina bagraíodh an dlí orthu mura n-éireoidís as an bhfocal ‘Snowdonia’ (an leagan Béarla den logainm ‘Eryri’) a úsáid ar éadaí dá gcuid. 

Chláraigh JD Williams an focal ‘Snowdonia’ mar thrádmharc d’éadaí, do bhróga, agus do hataí le hOifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh in 2013. Aistríodh an trádmharc go Oifig Maoine Intleachúla na Ríochta Aontaithe (UKIPO) i ndiaidh an Bhreatimeachta. Sheol an comhlacht, atá lonnaithe in Manchester, ordú stop agus scoir chuig an gcomhlacht Breatnach faoin bhfocal ‘Snowdonia’ a bheith ar éadaí dá gcuid.

Bheartaigh Eryri Clothing, ar a dtugtaí ‘Snowdonia Eco Friendly Clothing’, iarracht a dhéanamh an leagan Breatnaise den logainm, ‘Eryri’ a chlárú mar thrádmharc sa chatagóir céanna inár chláraigh JD Williams ‘Snowdonia’.

Dhiúltaigh UKIPO don iarratas sin, áfach, agus dúradh nach bhféadfaí glacadh leis an logainm Breatnaise mar thrádmharc toisc nach mbeadh aon ghlacadh ag an bpobal lena leithéid mar thrádmharc. 

“Ní fhéachfadh an gnáthchustaiméir ar ‘Eryri’ mar thrádmharc ach mar chomhartha gur in Eryri/Snowdonia atá na baill éadaigh á ndéanamh, á ndearadh, nó á ndíol,” a dúradh sa rialú. 

Ní mó ná sásta a bhí lucht Eryri Clothing faoin gcinneadh agus dúirt ar na meáin shóisialta nach luíonn sé le ciall ná réasún nach mbeadh cead ag comhlacht beag Breatnach an trádmharc ‘Eryri’ a chlárú do bhaill éadaigh ach go mbeadh cead ag comhlacht Sasanach trádmharc a dhéanamh de Snowdonia agus an comhlacht eile a “dhúnadh” dá bharr. 

Tá achomharc iarrtha ag Eryri Clothing ar chinneadh UKIPO agus comhairle á lorg acu ó Rialtas na Breataine Bige agus ó Choimisinéir Teanga na Breatnaise araon. 

Cuireadh feachtas ar bun sa Bhreatain Bheag cúpla seachtain ó shin ainm an tsléibhe is mó sa tír, Yr Wyffda, a chur i leaba an ainm Bhéarlaithe ‘Snowdon’. 

SCÉALTA EILE