Adrian Cain éirithe as mar ‘Greinneyder’ na Gaelg tar éis 16 bliain

Tá a sheal caite ag an ngníomhaí teanga as Manainn, Adrian Cain, mar ‘Greinneyder’ na Gaelg tar éis 16 bliain sa phost. Thosaigh Adrian sa ról forbartha teanga sa bhliain 2004 leis an eagraíocht Culture Vannin, agus d’oibrigh sé go dian agus go dícheallach ar son a theanga ó shin i leith. 

Le linn a thréimhse mar Greinneyder, tharraing Adrian aird náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an nGaelg, teanga Ghaelach an oileáin. Bhí spéis ar leith ag Adrian sna foghlaimeoirí fásta agus dhírigh sé go leor dá aird ar fhorbairt na n-áiseanna atá ann d’fhoghlaimeoirí fásta Gaelg, i Manainn féin agus thar lear. 

D’fhoilsigh sé féin sraith iomlán leabhar, dírithe ar chainteoirí líofa agus ar fhoghlaimeoirí Gaelg, agus ba é a chinntigh gur foilsíodh Gael agus Fishig: skeeal my vea (Gaeilge agus Fisic: scéal mo bheatha) leis an ngníomhaí mór teanga Brian Stowell, a bhásaigh an bhliain seo caite. 

Tá spéis nach beag ag Adrian i gcúrsaí teicneolaíochta agus d’fhorbair sé roinnt áiseanna ar nós an tsuímh idirlín LearnManx, a bhfuil leagan aipe ar fáil de anois freisin, agus an aip Roie Mygeagyrt: Manx Songs and Rhymes. Sholáthraigh sé go leor leor cláracha raidió agus teilifíse freisin, chomh maith le físeáin YouTube. 

Ar cheann de na tograí móra deireanacha a raibh lámh ag Adrian ann agus é i ról an Greinneyder ná Straitéis na Manainnise, plean teanga don Mhanainnis i Manainn. Dhírigh sé a aird go mór ar an aos óg san obair sin agus chaith sé go leor ama ag plé le grúpaí óige agus ag iarraidh deiseanna a chruthú do chainteoirí óga Manainnise a dteanga a úsáid taobh amuigh den scoil. 

Is ar an dream óg a bheidh sé ag díriú amach anseo ina ról nua agus é ag obair leis an scoil lánGhaeilge, an Bunscoill Ghaelgagh i Manainn. 

Tá Culture Vannin gan oifigeach forbartha teanga i láthair na huaire agus ní bheidh duine nua á fhostú go ceann tamaill mar gheall ar scaipeadh an víris chorónaigh ar fud an domhain, Manainn san áireamh. 

SCÉALTA EILE