Ag ithe ar son na teanga!

Is i gcroílár na sochaí atá bia agus béilte ar fud na cruinne.

Úsáideann muid béilte le smaointe a roinnt, cúrsaí a phlé, caidrimh a chruthú agus a neartú, grá a thaispeáint agus an saol a cheiliúradh.

An sampla is fearr dá bhfaca mé go dtí seo den eispéireas iomlán saoil seo ná traidisiún na ‘Dinars Populars’ sa Chatalóin agus a leithéid chéanna – na cumann ghastranamaíochta – i dTír na mBascach.

Is minic a d’ith mé béile le comrádaithe i lár plaça éigin agus muid ag caitheamh cúpla uair a’ chloig ag caint, ag roinnt bia, ag ól agus ag cruthú caidrimh.

Mar gheal ar an bhéim a chuireann an eite chlé ar phobal agus ar chomhoibriú, bhain sé le ciall go mbeadh an cultúr seo á chur chun cinn acu.

Is gnáthrud é ag grúpaí pobail nó polaitiúla Catalónacha nó Bascacha teacht le chéile, an bia a dhéanamh le chéile, a ithe le chéile agus ansin gach rud a ghlanadh le chéile.

Tógáil pobail atá i gceist.

In Euskal Herria, tá nós acu cumann gastranamaíochta nó ‘txoko‘ (cúinne/áit bheag teolaí) a bhunadh leis an saol sóisialta a fhorbairt i measc mhuintir na háite.

Tagann daoine le chéile, lena n-airgead féin, chun áit bhuan a fháil agus eagraíonn na baill béilte rialta ann.

Tá athbheochan na Gaeilge anseo in Éirinn i ndiaidh an Ghaelscolaíocht, meáin chumarsáide agus cultúr na teanga trí chéile a neartú sna hIar-Ghaeltachtaí, ach tá spásanna sóisialta go fóill in easnamh.

Go deimhin sna Gaeltachtaí féin is minic a bhíonn spásanna sóisialta de dhíth ar an phobal chomh maith.

Ní mór dúinn deiseanna breise a chruthú inar féidir linn labhairt, roinnt agus comhoibriú mar phobal.

Tá an Cabaret Craiceáilte, an Gspota, Club Fonn, ReRá agus eile ag soláthar spásanna sóisialta dúinn go rialta ach caithfear a thuilleadh a chruthú i gcónaí.

Le roinnt seachtainí anuas, tá dream Gael óg atá go fóill ar scoil ag teacht le chéile gach Domhnach i mBéal Feirste chun cócaireacht, comhrá agus turgnamh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Déanann siad bia, itheann siad é, insíonn siad scéaltaí, pléann siad smaointe, bíonn siad beo.

Agus nach sin an sprioc atá againn mar phobal? Le bheith beo i nGaeilge.

Impím oraibh leanúint leis an choincheap seo.

Eagraigh lón pobail i do cheantair, glac daoine le chéile agus cruthaigh an t-éispeireas tábhachtach sin; comhoibriú, comh-mhothú, comhspleáchas, comhrá, ‘comh‘-caireacht!

SCÉALTA EILE