Ag stróiceadh mionnaí móra…

Dé ghnáth samhlaítear duine a bhíonn ag stróiceadh mionnaí móra le drochmhúineadh agus le haineolas.

Ach, dar le staidéar nua, a mheas cumas cumarsáide agus stór focal roinnt déagóirí agus daoine sna luath-fhichidí, is raiméis ar fad an tuairim sin.

Fuarthas amach sa staidéar, a bhain le líofacht sa Bhéarla a d’fhoilsigh Language Sciences, go bhfuil cumas teanga níos fearr ar bhonn ginearálta ina measc siúd atá ábalta mionna móra a ligean uathu gan stró!

Ar tús, úsáideadh an scrúdú béil COWAT, a sheasann don ‘Controlled Oral Word Association Test’ agus ina n-iarrtar ar rannpháirtithe teacht ar an oiread is mó focal a thosaíonn le litir ar leith taobh istigh de nóiméad amháin.

Díríodh ansin sa tástáil áirithe seo ar nóiméad a chaitheamh le hainmnithe agus ansin le mionna móra.

Léirigh na torthaí gur i measc na rannpháirtithe a bhí in ann teacht ar an líon is mó focal dána a raibh an líofacht acu.

sobalsabheal

Is iad na mionna móra is coitianta a bhí in úsáid ná fuck (focáil), shit (cac) agus bitch (bitseach/scubaid/raicleach).

Tháinig na 49 ógánach a bhí páirteach sa staidéar ar bhreis agus 400 eascaine éagsúil.

Bhí cinn shamhlaíocha ina measc nár chualathas trácht orthu in oifigí NÓS mar atá “ass pirate,” “cockass,” agus “pissant”.

Líofacht is ea líofacht a chairde, sin príomhtheachtaireacht an staidéir seo.

Tá an t-ádh orainn go bhfuil saibhreas iontach ag baint le mionna móra agus mallachtaí na nGael.

Is fiú súil a chaitheamh ar ‘An tInneall Mallachtaí’ atá curtha le chéile ag fear mór na mblaganna Dennis ‘Donncha’ King, a chuireann mallachtaí le chéile bunaithe ar do rogha focal ó thrí rannóg éagsúla.

Cé atá in ann “Go lagaí an diabhal thú” agus “Go n-ithe na míolta crúbacha do chat” a shárú?

Scaoilimis amach samhlaíocht na mionnaí móra!

SCÉALTA EILE