Ainmniúcháin á lorg do ghradam Gaeilge ar fiú €10,000 é

Tá ainmniúcháin á lorg ag an gCrannchur Náisiúnta do chatagóir na Gaeilge sna Gradaim do Dhea-Chúiseanna 2019. 

Tugtar aitheantas leis na gradaim don “obair inspioráideach atá á dhéanamh ar fud na hÉireann” ag tionscadail, clubanna, agus daoine aonair, agus tá na hainmniúcháin oscailte d’aon tionscadal pobail nó eagraíocht a fuair maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta, tríd an Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, in 2016 agus 2017. 

Anuraidh, thug Raidió Rí-Rá, stáisiún digiteach raidió a chraolann popcheol agus cláracha atá dírithe ar an aos óg ón stiúideo i gCeannáras Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath, an chraobh leo i rannóg na Gaeilge. 

Bhí duaischiste €10,000 mar chuid den ghradam agus chuir an maoiniú breise seo ar chumas an stáisiúin trealamh breise a cheannach. Bronntar €10,000 ar na buaiteoirí i sé rannóg éagsúla agus tá mórdhuais €35,000 ann do ‘Cúis Mhaith na Bliana’. Ba é an Children’s Grief Centre i Luimneach a thug leo an duais mhór in 2018. 

Téann nach mór 30c as gach €1 a chaitear ar chluichí an Chrannchuir Náisiúnta – nó beagnach €620,000 sa lá – ar ais chuig Dea-Chúiseanna ar fud na tíre i réimsí mar Spóirt, na hEalaíona, Cultúr, Oidhreacht, Pobal, Sláinte, an Óige agus an Ghaeilge.  Sa bhliain seo ghabh tharainn amháin thiomsaigh imreoirí an Chrannchuir Náisiúnta breis is €227 milliún do Dhea-Chúiseanna mar iad.

Dúirt urlabhraí de chuid an Chrannchuir Náisiúnta go raibh sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don obair atá ar siúl ag daoine agus ag eagraíochtaí ar fud na tíre chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

“Is minic a bhíonn an obair seo gan aitheantas agus táimid anois ag moladh dóibhsean a bhain tairbhe as maoiniú don Ghaeilge cur isteach ar Ghradaim Dhea-Chúiseanna na Gaeilge le go mbeadh seans ag a gcrua-shaothar aitheantas a fháil. Ag an am gcéanna, tá na mílte buaiteoirí ann, gaiscígh chiúine, a shaothraíonn i ngan fhios don saol chun athruithe chun feabhais a bhaint amach ina bpobail agus tugann na Gradaim seo aitheantas don tiomantas is don dílseacht seo,” a dúradh. 

SCÉALTA EILE