An Fiach Fiáin

Bhí lá mór eachtrachtaí ar siúl i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, inniu le mic léinn Ghaelacha ag spreagadh úsáid na Gaeilge ar champas UCD trí thóraíocht mhór taisce.

Scoláirí Scéim Chónaithe na hollscoile a tháinig aníos leis an choincheap, An Fiach Fiáin, agus bhí duais €300 le baint ag an fhoireann is fearr i mbun tóraíochta.

I measc na ndúshlán ar tugadh faoi bhí buscáil Ghaeilge, ‘Lá Breithe Sona’ a cheol le daoine fánacha agus ceapairí le barráin a ordú as Gaeilge.

Chríochnaigh an lá mór le gig de chuid an chumainn TradSoc agus táthar ag súil anois go mbeidh Cumainn Ghaelacha in ollscoileanna eile ag leanúint an tsampla seo chun ócáidí feiceálacha sultmhara a chur ar bun chun íomhá na teanga a ardú ar choláiste nó sa phobal mór.

SCÉALTA EILE