‘An Líonra Alumni’ le seoladh anocht

In 1892 spreag óráid cháiliúil Dhubhghlais Dé hÍde faobhar chun Gaelaithe ar fuaid na tíre. Cúpla mí níosa dhéanaí is ea a bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus cuireadh tús spleodrach in athuair le díGhalldú na hÉireann. B’uasal, b’fhadradharcach agus ba réabhlóideach an aisling a bhí ag lucht a bhunaithe an uair sin agus is mó gaisce atá curtha den eagras ó shin. 

Tá craobhacha den gConradh ina steillebheathaidh i gceithre cneasa na tíre seo i gcónaí agus gné shóisialta anois ar na nithe a mheallann baill nódh chun cláraithe. Is dá bharr san – i measc cúiseanna eile – a bunaíodh ‘An Líonra Alumni’, craobh nódh de chuid an Chonartha. 

Do chéimithe tríú leibhéil a bhunaigh meitheal Gael an líonra úd agus é curtha rompu acu an caidreamh is an caradas eatartha a chothú agus a bhuanú ar imeacht ón ollscoil dóibh. Tá mar sprioc againn leis “teacht i dtír ar obair mhór na gCumann Gaelach tríú leibhéil” agus “féachaint chuige nach ligeann céimithe an Ghaeilge le sruth cheal deiseanna chun í a úsáid”. Is ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta a chuirfear an líonra so chun cinn, agus reáchtálfar imeachtaí beo ar an bhfód agus ar líne sna míonna amach romhainn. 

Dúirt Cathaoirleach an Líonra, Darragh Ó Caoimh, gur “cúis mhórtais dom a bheith ar choiste bunaithe na craoibhe nua seo, an Líonra Alumni. Tá fáilte roimis éinne ó phobal na Gaeilge a bhí ar an ollscoil a bheith rannpháirteach, is cuma má bhí an Ghaeilge ina ábhar staidéir agat, má bhí ról agat ar na Cumainn Ghaelacha nó nach raibh. Gan dabht tá fáilte romhaibh siúd nach raibh ar an ollscoil ach gur mhaith leo bualadh le Gaeil óga eile bheith linn chomh maith.” 

Seolfar an Líonra Alumni anocht. Is i gClub Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair a bheidh an gabhar á róstadh ar 20.00. Fearann coiste na craoibhe fáilte Uí Cheallaigh roimh phobal uile na Gaeilge freastal ar an ócáid, go háirithe iadsan gur spéis leo a bheith rannpháirteach sa Líonra amach anso. 

Má tá fonn ort clárú leis an Líonra Alumni féadann tú scéala a chur chuig lionraalumni@cnag.ie nó go deimhin fhéinig scéala a chur chucu ar na meáin shóisialta ag @AnLionraAlumni. 

Is ball bunaithe den Líonra Alumni í Róisín Nic Liam.

SCÉALTA EILE