An mbeidh uachtarán mná ar Chonradh na Gaeilge?

Is dócha ná a mhalairt gur bean a bheidh ina huachtarán ar Chonradh na Gaeilge den chéad uair le blianta fada i ndiaidh thoghchán uachtaránachta na heagraíochta a reáchtálfar i nGaillimh an deireadh seachtaine seo chugainn.

Seasfaidh Tánaiste Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin, do ról an uachtaráin le linn Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge a bheidh ar siúl in Óstán Chuan na Gaillimhe ar an 26 Feabhra. Is í Paula an t-aon iarrthóir amháin a sheasfaidh sa toghchán i mbliana.

Tá Paula ina Tánaiste ar an eagraíocht teanga ó thogh baill an Choiste Gnó í in 2017, agus tá sí ina cathaoirleach ar an bhFochoiste Forbartha freisin. Ag an leibhéal áitiúil, tá sí ina cathaoirleach ar Chraobh Phobal Gaeilge 15, craobh de chuid Chonradh na Gaeilge a bhunaigh sí ina ceantar dúchais in iarthuaisceart Bhaile Átha Cliath. Chuir an chraobh sin go leor oibre isteach i mbunú na scoile Coláiste na Tulchann agus bíonn cuid de na himeachtaí is mó ar domhan do Sheachtain na Gaeilge ar siúl acu bliain i ndiaidh bliana.

Bíonn Paula gníomhach i rannóga eile de chuid Chonradh na Gaeilge – Coiste Stiúrtha Ógra, an Coiste Ilchineálachta, agu Bord an tSiopa Leabhar – ag bíonn sí ag freastal ar chruinnithe na Meithle Gaeltachta freisin.

Ba í Paula an tríú bean a bheadh ina huachtarán ar Chonradh na Gaeilge dá dtoghfaí an deireadh seachtaine seo chugainn í. Bhí Íte Ní Chionnaith ina huachtarán ó 1985 go 1989 agus bhí Áine de Baróid sa ról ó 1994 go 1995. Bhí 35 uachtarán ar an gConradh ó bunaíodh an eagraíocht in 1893.

Is minic a thoghtar Tánaiste an Chonartha ina uachtarán i ndiaidh théarma an uachtaráin reatha. Go deimhin, fágadh oifig an Tánaiste gan líonadh nuair a toghadh réamhtheachtaí Paula, an Dr Niall Comer, ina uachtarán ar an gConradh ag Ard-Fheis 2017. Ba í Paula an bhean ab óige a ceapadh ina Tánaiste i stair na heagraíochta.

Tá aithne mhaith ag pobal na Gaeilge san ardchathair ar Melvin mar gheall ar an mbaint mhór atá aici le heagraíochtaí agus imeachtaí Gaeilge sa chathair. Ba imreoir agus leasrúnaí í ar an gcumann peile Na Gaeil Óga CLG, agus bhí sí ina ball de Choiste na Gaeilge i gComhairle Contae Fhine Gall, Buanchoiste an Chonartha, Coiste Chlub an Chonartha, Coiste Oireachtas na Gaeilge agus Coiste Stiúrtha Ógras roimhe seo.

Agus í ag freastal ar Choláiste Phádraig i nDroim Conrach, bhí Melvin ina hOifigeach Gaeilge ar Aontas na Mac Léinn agus ina cathaoirleach ar an gCumann Gaelach. 

Tá Paula ag obair anois le Coimisiún Fulbright na hÉireann.

SCÉALTA EILE