Ardú 261% ar líon na ndaoine a thug faoi ranganna Gaeilge i mbliana

Tá ardú as cuimse tagtha ar líon na ndaoine fásta a thug faoi ranganna Gaeilge i mbliana, de réir na bhfigiúirí atá curtha ar fáil ag ionaid éagsúla oideachais do NÓS. 

Is iad Gaelchultúr, Conradh na Gaeilge, agus Gael Linn na heagraíochtaí is mó a chuireann ranganna Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta in Éirinn. Chláraigh níos mó daoine leis na ranganna sin i mbliana ná mar a chláraigh le cúpla bliain anuas — suas le 261% i gcás Ghaelchultúr. 

“D’éirigh linn na cúrsaí a chur ar líne den chéad uair riamh i mí na Bealtaine, mar gheall ar shrianta Covid-19, agus chláraigh an líon is mó daoine riamh ar na cúrsaí a reáchtáil muid an téarma sin. Bhí méadú 261% ar chlárúcháin théarma an tsamhraidh i gcomparáid le 2019. 

“Níl treocht ar leith tugtha faoi deara againn ó thaobh inscne ná aois na bhfoghlaimeoirí de, ach is cinnte go raibh méadú suntasach ar líon na ndaoine as tíortha eile a thug faoi na cúrsaí. Bhí muid in ann freastal ar dhaoine nach bhfuil cónaí orthu in Éirinn den chéad uair riamh. Is léir go bhfeileann an fhoghlaim ar líne go mór do dhaoine agus go ndeachaigh go leor daoine in Éirinn agus thar lear i ngleic leis an gcineál foghlama sin,” a dúirt Niamh Ní Chadhla, Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin Ghaelchultúir le NÓS. 

Bhí an tionchaire Gaeilge Múinteoir Meg, a bhfuil na mílte leantóirí aici ar na meáin shóisialta, agus an t-údar mór le rá Louise O’Neill i measc na ndaoine a chláraigh le ranganna Ghaelchultúir i mbliana. Labhair Louise faoina cinneadh tabhairt faoin gcúrsa le Gaelchultúr leis an nuachtán Tuairisc.ie ag tús na míosa.

Méadú 41% a bhí i gceist i gcás Chonradh na Gaeilge, agus 586 duine cláraithe do ranganna leis an gceanneagraíocht i mbliana. Dála Ghaelchultúir, mheall an Conradh foghlaimeoirí as Éirinn as tíortha eile dá dtéarmaí ar líne. 

“Tá foghlaimeoirí th’éis teacht ar ranganna ar líne ó 13 tír taobh amuigh d’Éirinn: an Ghearmáin, an Pholainn, Ceanada, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Meicsiceo, an Bhreatain Bheag, Sasana, an Iodáil, an Bheilg, an Eilvéis, an Astráil, an Nua-Shéalainn, agus an Spáinn. 

“Ghlac 417 foghlaimeoir páirt i ranganna linn in 2019, agus tá chláraigh 586 linn i mbliana — sin 169 foghlaimeoir sa bhreis nó méadú 40.5%. Tá dhá théarma iomlán críochnaithe againn ar líne agus ceann amháin eile idir lámha faoi láthair,” a dúirt Róisín Ní Mhaoláin, Feidhmeannach Cumarsáide Chonradh na Gaeilge le NÓS. 

Ar deireadh, tháinig méadú 198% ar líon na ndaoine a ghlac páirt i ranganna le Gael Linn. Chláraigh 84 duine le ranganna Gael Linn anuraidh, agus 167 i mbliana. Bhí an méadú ba shuntasaí ann i don dara téarma, a reáchtáladh idir Márta agus Meitheamh. 

“Bhí ardú spéise ann ag tús na chéad dianghlasála, ach táim den tuairim anois go bhfuil roinnt daoine bréan den scáileán ag an bpointe seo. Bhí cúrsa inár n-oifigí in ainm is a bheith ag tarlú faoi láthair do Théarma 3, ach tharraing roinnt mhaith foghlaimeoirí amach nuair a bhí orainn iad sin a aistriú go cúrsaí ar líne,” a dúirt Ian Mac Gabhann, Oifigeach Aosoideachais Ghael Linn le NÓS. 

SCÉALTA EILE