Baghcat Briotánach ar dhaonáireamh na Fraince

Tá sé fógartha ag an ghrúpa gníomhaíochta Briotáinise, Ai’ta, go mbeidh siad ag baghcatáil dhaonáireamh na Fraince, atá ar siúl ar fud an stáit i láthair na huaire.

Ní mó ná sásta atá gníomhaithe an eagrais nach bhfuil aon cheist teanga sa daonáireamh agus nach bhfuil aon aitheantas á thabhairt ag údaráis Pháras do theangacha dúchais an stáit.

Tá doicheall na bhFrancach roimh chultúir eile ar nós na Briotáine ina chnámh spairne ó bunaíodh an Phoblacht agus is fada gníomhaithe ag troid ar son stádais dá dteangacha féin, rud nach bhfuil an Fhrainc sásta a ghéilleadh.

“Ba mhaith linn cáineadh a dhéanamh ar fhimíneacht Stát na Fraince,” a deir preaseisiúint Ai’ta, a bunaíodh sa bhliain 2005 chun todhchaí na Briotáinise mar theanga bheo a chinntiú.

“Ní bhíonn aon leisce orthu ceachtanna a thabhairt maidir le cearta daoine, saoirse cainte agus meas ar an éagsúlacht, ach ní chuireann siad na bunphrionsabail seo i bhfeidhm nuair atá daoine dúchasacha na dúiche i gceist, na hAlsáisigh, Bascaigh, Briotánaigh, Corsacaigh nó muintir na hOcsatáine.

“Chuige sin iarrann muid ar gach duine a dhiúltaíonn don séanadh seo ar an Bhriotáinis agus ar theangacha eile mionlaigh, iarrann muid orthu baghcat síochánta ach diongbháilte a dhéanamh ar an daonáireamh.”

Tá Ai’ta ag iarraidh nach líonfaidh muintir na Briotáinise na foirmeacha daonáirimh isteach agus go scríobhfar ‘Hag ar Brezhoneg? Do respontimp ket!(Agus an Bhriotáinis? Diúltaíonn muid freagairt!) orthu mar léiriú ar an samhnas atá ar phobal na teanga.

Tá sé in éadan an dlí gan foirmeacha daonáirimh a líonadh isteach sa Fhrainc agus d’fhéadfaí go ngearrfaí fíneáil ar aon duine a ghlacann páirt sa bhaghcat.

aita-feachtas

Ní hí seo an chéad uair ar thug baill Ai’ta (Ar Aghaidh) faoi ghníomh díreach síochánta ar son na Briotáinise.

Tá go leor comharthaí bóthair aonteangacha Fraincise bainte anuas acu thar na blianta agus tá clú orthu sa Bhriotáin as a gcuid feachtas samhlaíoch dathannach – is é flannbhuí dath an ghrúpa.

Faoi láthair tá thart ar 200,000 cainteoir Briotáinise – titim ó níos mó ná milliún in 1950 – agus tá an teanga faoi bhrú leanúnach ón Fhraincis agus ó pholasaithe aonteangacha Pháras.

Is féidir an baghcat agus feachtais eile Ai’ta a leanúint ar a suíomh idirlín.

SCÉALTA EILE