Bígí ag CAINT

“Ní cainteoir líofa Gaeilge mé. An bhfuil náire orm faoi seo? Níl. An bhfuil mé ag iarraidh é a athrú? Tá.”

Sin an bhunteachtaireacht ó Paul Feeney – fear de bhunadh Dhún na nGall a bhfuil cónaí air sa Chóiré Theas – atá i ndiaidh tús a chur le CAINT, feachtas agus suíomh nua Gaeilge.

“Tá an feachtas CAINT dírithe ar dhaoine cosúil liomsa, daoine nach bhfuil Gaeilge acu ach ar mian leo go mór í a fhoghlaim,” arsa sé.

“Chonachtas domhsa gur mhinic nach raibh na daoine seo cinnte faoi cá háit ar chóir dóibh tosnú. Sin an áit a dtagann CAINT isteach.

“Níl sé de sprioc ag an fheachtas daoine a chur i dtreo cúrsaí Gaeilge, nó go gceannódh siad cúrsaí costasacha ar líne, tá sé ag iarraidh daoine a bhfuil Gaeilge acu a spreagadh chun cuidiú a thabhairt do dhaoine nach bhfuil.”

Is iomaí feachtas sa lá atá inniu ann a bhfuil sé de sprioc aige úsáid na Gaeilge a spreagadh i measc phobal na hÉireann ach dar le Paul go bhfuil cur chuige éagsúil ag CAINT.

“Teagmháil agus comhoibriú idir foghlaimeoirí agus cainteoirí líofa, sin an coincheap atá ag lár an fheachtais, sin agus t-léinte a dhíol leis an choincheap sin a chur i mbéal an phobail.”

Ní feachtas struchtúrtha sa ghnáthchiall é CAINT mar sin ach coincheap, nó cur chuige, ar mhaith le Paul a chothú agus a chur chun cinn.

Chun cuidiú leis sin tá t-léinte agus earraí éagsúla ar díol ar shuíomh an fheachtais – www.caintcampaign.com – a chuirfeadh in iúl do dhaoine eile go bhfuil tú sásta bheith páirteach, sásta Gaeilge a labhairt.

I measc na stíleanna atá ar fáil tá ‘My Irish Is Broken, Please Help’, ‘Seas An Fód, Labhair Do Theanga Le Bród’ agus an ceann greannmhar, ‘Rith! An Modh Coinníollach!’, atá le feiceáil anseo.

Míníonn Paul gur thosaigh CAINT mar choincheap simplí i suíomh simplí – thar chúpla pionta sa phub in éineacht le cairde scoile.

“Bhí an Ghaeilge i gcónaí mar chuid dár saol, rinne muid ar fad í ar scoil, ach ní raibh aon spreagadh breise ann chun an teanga a fhoghlaim mar is ceart.

“Mar sin ní bhaineann an feachtas seo le scrúduithe, baineann sé le spreagadh a thabhairt do dhaoine an teanga a labhairt – is féidir linn tabhairt faoin Mhodh Coinníollach ina dhaidh sin!”

Dar leis go bhfuil an-suim ag daoine an Ghaeilge a fhoghlaim ach bíonn faitíos orthu in amanna, agus uaireanta eile ní bhíonn a fhios acu cad é mar ba chóir dóibh tosnú.

“Ba mhaith linn ardán a chur ar fáil do na daoine seo agus a chur in iúl dóibh nach bhfuil siad ina n-aonair.

“Is glanfhoghlaimeoirí iad agus sin an fáth a bhfuil téacs an tsuímh féin i mBéarla amháin faoi láthair, mar go bhfuil an feachtas dírithe ar dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu, go fóill.

“Dá mbeadh an feachtas seo i nGaeilge amháin, bheadh an spriocghrúpa féin go hiomlán dall air.”

Is múinteoir Béarla sa Chóiré Theas é Paul agus taithí aige ar dhaoine a bhfuil an-spéis acu, agus an-fhonn orthu, teanga nua a fhoghlaim.

“Bíonn muintir na Cóiré Theas cíocrach agus iad ag foghlaim Béarla, agus bíonn sé an-éasca cabhrú leo dá bharr.

“Comh-iarracht chultúrtha atá ann ar bhealach – stadann daoine sa tsráid mé ionas go mbeidh siad in ann cúpla focal Béarla a úsáid agus baineann siad leas as gach deis a fhaigheann siad.

“Tá sé deacair gan bheith fáiltiúil roimh an spéis seo agus bíonn na cainteoirí Béarla anseo sásta cuidiú le foghlaimeoirí díograiseacha.

“Sílim go dtiocfadh linn foghlaim ón dearcadh sin agus daoine ag foghlaim Gaeilge chomh maith.”

Feictear do Paul go bhfuil stiogma éigin ag baint lena bheith ag déanamh iarrachta an Ghaeilge a labhairt in Éirinn go fóill agus nach mór daoine a spreagadh chun triail a bhaint as cibé Gaeilge atá acu.

“Sin an bealach is fearr le teanga a fhoghlaim – dul sa seans agus roinnt frásaí a úsáid i do ghnáthshaol.

“Má dhéanann tú meancóga, nó má cheapann daoine áirithe nach fiú é, is cuma, mar rachaidh sé chun tairbhe duit sa deireadh.

“Tógáil ón talamh aníos atá i gceist anseo agus tá súil agam go mbeidh cuid mhór daoine amuigh ansin ag iarraidh bheith páirteach.”

Dá mba mhian leat tuilleadh eolais a fháil ar conas is féidir leat féin cabhrú le foghlaimeoirí Gaeilge, nó dá mba mhaith leat spléachadh a thabhairt ar na t-léinte stílmhara éagsúla atá mar chuid de CAINT, tá gach sonra le fáil ag www.caintcampaign.com

Tomaí Ó Conghaile

SCÉALTA EILE