Bíodh Gaeilge ar innill airgid Bhanc Uladh!

Cad é do mheas ar chuideachta a d’iarr ar oibrí rud a dhéanamh saor in aisce agus a gheall 10 mbliana ó shin go gcuirfí an saothar sin i bhfeidhm ach nach ndearna faic faoi sa deireadh?

An mbeadh tuairim mhaith agat faoin gcuideachta sin nó an mbeifeá ar nós cuma liom?

B’fhéidir dá gcloisfeá scéal mar sin go gcuireadh sé olc ort.

Tá feachtas tosaithe agam chun áitiú ar Bhanc Uladh rogha Gaeilge a chur ar na hinnill airgid acu.

D’oibrigh mise i mBanc Uladh in 2006 ar feadh ráithe.

Fad is a bhí mé ag obair ansin, iarradh orm na roghanna ar scáileáin na n-inneall airgid a aistriú go Gaeilge.

Rinne mé sin do Bhanc Uladh agus rinne mé go fonnmhar é.

Dúradh liom go gcuirfí an rogha Gaeilge i bhfeidhm ar gach inneall airgid i bpoblacht na hÉireann agus ar roinnt acu sa tuaisceart i rith an tsamhraidh 2007 (ní thuigim cén fáth a ndearna siad an cinneadh sin mar is éard atá ann ná rogha teanga seachas rud a bhrúitear ar dhaoine).

Ó 2007 ar aghaidh, d’fhiosfraigh mé go caoin cathain a chuirfear an rogha Gaeilge ar fáil.

Faraor, ní bhfuair mé freagra fiú ón mbean i mBanc Uladh a d’iarr orm an t-aistriúchán a dhéanamh.

Tar éis tamaill de bhlianta, sheol mé litir chuig iar-ardfheidhmeannach an bhainc agus arís ba chuma leisean chomh maith mar ní bhfuair mé freagra uaidh.

Agus mé ag cur airgid i dtaisce i mo chuntas san oifig áitiúil de Bhanc Uladh, d’iarr mé orthu an scéal a fhiosrú ar mo shonsa.

Ar deireadh thiar thall, fuair mé freagra ceart ó bhainisteoir na hoifige áitiúla.

Bhí ríméad orm freagra a fháil faoi dheireadh ach bhí díomá orm faoin mhéid a thug sé le fios.

Chuir sé in iúl sa litir go raibh sé beartaithe ag Banc Uladh an rogha Gaeilge a chur ar fáil ach bhí orthu an gnó sin a chur ar ceal.

Tá córas ríomhaireachta nua á chur i bhfeidhm ar fud an bhainc agus nuair a bheidh sé sin déanta tig leis an mbanc rogha Gaeilge a chur ar na hinnill airgid.

Fuair mé an litir sin breis agus bliain ó shin.

Do chuideachta mhór mar Bhanc Uladh, ba chóir go mbeadh siad in ann rogha Gaeilge a chur ar fáil.

Gheall siad é ó 2006 ach theip orthu é a chur i gcrích.

Is léir nach raibh éileamh ann ó dhaoine a bhfuil cuntais acu leo.

Níor cheap na bainisteoirí sinsearacha go raibh sé tábhachtach agus rinneadh dearmad faoi.

Ach ní dhearna mise dearmad faoi!

Sin an fáth a bhfuilim ag gairm ar dhaoine le Gaeilge chun léiriú do Bhanc Uladh go bhfuil rogha Gaeilge á lorg againn agus go bhfuil sé á lorg anois díreach.

Is mithid an rogha Gaeilge a chur ar fáil.

Tá sé 10 mbliana déanach cheana féin.

atm-gaeilge

Mar is eol dúinn, tá rogha Gaeilge ar innill airgid de chuid Bhanc na hÉireann, iomaitheoir mór le Banc Uladh.

Ba chóir go mbeadh Banc Uladh buartha faoin mbuntáiste seo atá ag Banc na hÉireann.

Impím ar dhaoine le Gaeilge teachtaireacht Twitter a sheoladh chuig @Ulsterbank agus a rá leo go caoin go bhfuil rogha Gaeilge ar na hinnill airgid á lorg.

Mar aon leis sin, tig leo an achainí seo a shíniú chun an t-éileamh céanna a léiriú.

Tá ceacht ollmhór le baint as seo – is gá do dhaoine le Gaeilge rogha Gaeilge a éileamh i dtólamh i ngach réimse den saol.

Níl aon chuideachta chun freastal ar phobal na Gaeilge mura léirítear dóibh go bhfuil freastal i nGaeilge ag teastáil uainn.

Níor chóir dúinn glacadh leis an mBéarla amháin inár dtír féin.

Ní fhreastalófar orainn i nGaeilge in aon tír eile ar domhan mar sin is gá í a lorg in Éirinn.

Bíodh misneach againn agus éiligh an Ghaeilge i dtólamh.

De réir a chéile, cuirfear ar fáil í má chloiseann an lucht gnó go bhfuil na mílte daoine ag súil go bhfreastalófar orthu inár dteanga féin.

SCÉALTA EILE