Boinn óir bronnta ar 85 gnólacht ar fud na hÉireann as a n-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn

Bhain fiche comhlacht trí bhonn óir amach ag Gradaim Gnó na hÉireann, rud a chiallaíonn gur bhain siad na caighdeáin is airde amach an ghnó Gaeilge de i dtrí réimse ar leith: Comharthaíocht; Margaíocht agus Brandáil; agus Seirbhís i nGaeilge. 

Bronnadh boinn ar 85 comhlacht ar fad ag ócáid mhór a reáchtáladh i Halla na Cathrach i mBaile Átha Cliath inné. Ba í Sinéad Ní Uallacháin a bhí ina bean tí ag an ócáid agus Gráinne Seoige a bhronn na gradaim ar na gnólachtaí. Ba í seo an chéad bhliain de na gradaim nua ‘GRADAIM Gnó na hÉireann’, togra de chuid Ghlór na nGael ina ndéantar ceiliúradh ar ghnólachtaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn.

“Den chéad uair riamh tá próiseas cuimsitheach measúnaithe atá neamhspleách agus náisiúnta ann le heolas cruinn deimhnithe agus cothrom le dáta á chur ar fáil don phobal maidir leis an saghas seirbhíse agus comharthaíochta Gaeilge ar féidir a bheith ag súil leis ó na ngnólachtaí rannpháirteacha.

“Déanaim comhghairdeas leis na gnólachtaí go léir agus molaim go hard iad as a ndíograis agus dtiomantas agus dar ndóigh gabhaim buíochas ó na coistí pobail timpeall na tíre atá ag tacú le cur chun cinn na scéime,” a dúirt Frainc Mac Cionnaith, bainisteoir na scéime nua. 

Bronnadh dhá ghradam speisialta ar ‘Fiontraí Óg na Bliana’ i ndá aoisghrúpa, 12-18 agus 18-21. Is í Róisín Dalby a fuair an gradam faoi 18 agus is í Aoibhín Ní Deá a bhuaigh an gradam faoi 21.

“Chuaigh Róisín Dalby agus Aoibhín Ní Deá i bhfeidhm go mór ar mholtóirí Ghlór na nGael. Is eiseamláir iad beirt do dhaoine óga a bhfuil féith na fiontraíochta agus tiomanta don teanga acu, “a dúirt Frainc. 

Is as Baile an Fheirtéaraigh do Róisín agus tá sí ag obair sa Goat Caifé sa Daingean. Tá polasaí “Gaeilge ar dtús” in úsáid aici féin ar obair ina mbeannaíonn sí do gach custaiméir i nGaeilge. Creideann sí go gcuireann úsáid na Gaeilge sa chaifé “go mór leis an eispéireas cultúrtha” sa Daingean. 

“Is as Gaoth Dobhair d’Aoibhín agus tá a gnó féin aici, Cácaí Aoibhín, a bhunaigh sí nuair a bhís í ceithre bliana déag d’aois. Tá sí anois ag déanamh cistí le haghaidh siopaí agus caiféanna i nGaeltacht Thír Chonaill agus ag glacadh le horduithe speisialta do chístí breithlae agus a leithéid. D’oscail sí cistin nua dá cuid féin le deireanas. 

Beidh liosta iomlán na ngnólachtaí a bhuaigh gradam inné ar fáil ar shuíomh www.gradaim.ie.

Bhronntaí gradaim dá leithéid idir na blianta 2006 agus 2010 – Gradaim Barr 50. Bhronntaí caoga gradam ar dhaoine aonair agus gnólachtaí a rinne “ceannródaíocht ar ghnó le Gaeilge”. Ba i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath a bhronntaí na Gradaim Barr 50 i rannóga éagsúla – Fiontraí Gaeilge na Bliana ina measc. 

SCÉALTA EILE