Bronnfar Gradam Uachtarán CnaG ar Rónán Mac Aodha Bhuí

Bronnfar Gradam Uachtarán Chonradh na Gaeilge ar Rónán Mac Aodha Bhuí an deireadh seachtaine seo ag Ard-Fheis an Chonartha, a bheidh ag tarlú ar an Aonaigh i dTiobraid Árann. 

Bronntar an gradam ag an Ard-Fheis gach bliain ar “dhuine ar leith a bhfuil éachtaí déanta acu ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta”. Tá go leor bainte amach ag Rónán i gcaitheamh a shaoil go dtí seo ar son na Gaeilge, ar son mhuintir a áite dúchais féin Gaoth Dobhair, agus ar son mhuintir na Gaeltachta trí chéile.

“Níl léamh, scríobh, ná insint béil ar an tionchar a imríonn Rónán orainn mar phobal. Is ceannródaí teanga agus pobail é a sheasann linn i gcónaí ar son cearta teanga agus ar son chearta na Gaeltachta. Bhí Rónán mar aoi speisialta againn ag an mór-shiúil Dearg le Fearg i mBaile Átha Cliath in 2014, agus bhí sé mar chrann taca arís agus arís eile leis an ngluaiseacht cearta teanga ó thuaidh go háirithe ag na Laethanta Dearga a thit amach i gcaitheamh na mblianta. 

“Ní hamháin sin ach tá Rónán tar éis muid a spreagadh go mion minic ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus sna himeachtaí siamsaíochta atá eagraithe aige, idir an Cabaret Craiceáilte, na Féilte Craiceáilte, agus imeachtaí eile,” a dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge Paula Melvin.

Fógraíodh níos luaithe an mhí seo go raibh an craoltóir aitheanta thíos leis an ailse agus ag súil le leigheas a fháil ar an Mór-Roinn sna seachtainí amach romhainn. Seoladh feachtas bailithe airgid le costas an leighis a ghlanadh agus d’éirigh le lucht an tiomsaithe a sprioc €120,000 a shárú taobh istigh de sheacht lá. Tá os cionn €130,000 bailithe anois acu agus an figiúr ag dul i méid lá i ndiaidh lae. 

“Ar ndóigh, tá an scéala faighte againn ar fad le déanaí faoin streachailt mhór atá roimh Rónán le tinneas, agus chonaic muid uilig an tacaíocht dhochreidte atá ag teacht ón bpobal le seachtain anuas. Seasann Rónán linn i gcónaí, agus seasfaidh muid agus pobal na Gaeilge leis anois. Is gradam speisialta é seo i mbliana atá le bronnadh ar dhuine speisialta. Tugann sé seo deis dúinn an feachtas tiomsaithe airgid atá faoi lán seoil a roinnt lenár gcairde uilig ag an Ard-Fheis agus níos faide i gcéin. Tacaímis uilig le Rónán,” a dúirt Paula Melvin. 

Cé nach mbeidh Rónán féin i láthair ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ar an Aonaigh an deireadh seachtaine seo, bronnfar Gradam an Uachtaráin air in absentia le linn imeachtaí na hArd-Fheise oíche Dé Sathairn in Óstán Chúirt na Mainistreach.

SCÉALTA EILE