Cabhraigh le seó Navachóise!

Tá an pobal Navachóch i SAM ag cur tús le tionscnamh spreagúil teilifíse, agus is féidir leatsa cuidiú leo.

Sa lá atá inniu ann tá breis agus 330,000 Navachóch ann, an mhórchuid acu ina gcónaí sa Naabeehó Bináhásdzo (An Náisiún Navachóch) atá lonnaithe idir Arizona, New Mexico agus Utah.

Astu seo labhraíonn timpeall 170,000 duine an Navachóis, rud a fhágann go bhfuil sí ar an teanga bhundhúchasach is mó labhairt i Meiriceá ar an taobh ó thuaidh de Mheiciseo.

Cé go bhfuil polasaí tumoideachais i bhfeidhm i roinnt scoileanna le blianta anuas, bíonn dúshlán ann i gcónaí áiseanna oiriúnacha a aimsiú agus a chur ar fáil do pháistí chun cur lena bhfoghlaim.

Tá sé i gceist ag togra úrnua cuid den bhearna sin a líonadh agus é beartaithe clár Navachóise do pháistí a chur ar an scáileán den chéad uair riamh.

‘Diné Bí Ná’álkid Time’ (Am Scannán Navachóise) is ainm don seó ina mbíonn puipéid agus páistí ag plé, ag súgradh agus ag foghlaim faoin saol sa Náisiún Navachóch.

Scannánaíodh clár píolótach le déanaí agus anois ba mhian leis an fhoireann tuilleadh airgid a mhealladh chun breis cláracha a thaifeadadh.

“Tá níos mó ná 300,000 Navachóch ina gcónaí sa tearmann anseo agus sílim gur deis iontach í seo do na páistí ach go háirithe,” arsa Charmaine Jackson, léiritheoir an tseó.

“Eagraítear scéimeanna tumoideachais sna scoileanna ach rachaidh togra scáileáin den chineál seo, agus an chraic agus spraoi a bhaineann leis, go mór chun tairbhe na ndaoine óga.

“Beidh muid ag tosú ar líne ach tá sé de sprioc againn seó teilifíse a dhéanamh de agus ár leagan féin de leithéidí ‘Sesame Street’ a chur ar fáil dár bpáistí ina dteanga dhúchais.”

D’éirigh leo costais an chéad chláir a chlúdach ach anois tá feachtas slua-mhaoinithe curtha ar bun ag na léiritheoirí le tuilleadh a thaifeadadh – is féidir breis eolais a fháil, agus dollar nó dhó a thabhairt, anseo.

Maidir leis na meáin Navachóise trí chéile, craoltar cláracha ar stáisiúin áitiúla i bPríomhchathair an Náisiúin, Window Rock, agus aistríodh an scannán Star Wars go Navachóis sa bhliain 2013 fiú, ach níl aon chlár leanúnach teilifíse sa teanga.

Is í mí na Samhna ‘Mí Oidhreachta na mBundúchasach’ sna Stáit Aontaithe agus tá an pobal Navachóch ag súil go mbeidh siad in ann an aird bhreise seo a úsáid chun dúshraith a leagan le haghaidh earnáil chuimsitheach chumarsáide ina dteanga féin.

Go n-éirí leo.

SCÉALTA EILE