Cainteoirí Gaeilge as Béal Feirste agus BÁC á lorg le haghaidh taighde

Tá cainteoirí Gaeilge as Baile Átha Cliath nó Béal Feirste á lorg ag mac léinn iarchéime i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath le haghaidh “taighde dírithe ar an Nua-Ghaeilge”. Tá Conchúr Caomhánach, mac léinn atá i mbun cúrsa máistreachta sa teangeolaíocht agus teangeolaíocht fheidhmeach sa choláiste sa tóir ar dhaoine as an dá chathair le páirt a ghlacadh ina chuid taighde. 

‘An Chaint Cheart’ is teideal don togra atá idir chamáin ag Conchúr agus é dírithe ar “shochtheangeolaíocht na Gaeilge agus idé-eolaíocht teanga”.

“Tá sé beartaithe agam tuairimí agus meonta a bhailiú maidir le ceisteanna amhail úsáid na Nua-Ghaeilge, cás na Gaeilge sa lá atá inniu ann, agus na nithe a spreagann daoine chun úsáid na teanga,” a dúirt Conchúr le NÓS.

https://twitter.com/conchurcao/status/1405510502420254720?s=20

Tá sé ag díriú faoi láthair ar chainteoirí Gaeilge arb as Béal Feirste agus Baile Átha Cliath iad, daoine a fuair a gcuid scolaíochta sna cathracha sin, nó daoine atá ina gcónaí sna cathracha sin le cúig bliana anuas. Déanfar iniúchadh ar mheonta agus tuairimí na rannpháirtithe i leith úsáid na Gaeilge, chanúintí éagsúla na Gaeilge, agus maidir lena gcuid Gaeilge labhartha féin. 

Dúirt Conchúr le NÓS go bhfuil roinnt mhaith daoine as Baile Átha Cliath aimsithe aige cheana féin le páirt a ghlacadh sa taighde ach nach bhfuil ach dornán daoine as Béal Feirste tar éis dul i dteagmháil leis go dtí seo. 

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Conchúr ag conchur.caomhanach@ucdconnect.ie.

SCÉALTA EILE