Cànanballs avae!

Labhair NÓS le The Daily Gael, suíomh aoire in Albain, faoin togra nua atá curtha ar bun acu – @Cananballs – ar mhúnla an chuntais Twitter @Motherfocloir.


1. Céard é DailyGael, cén fáth ar bhunaigh sibh é agus cén sórt duine a leanann an cuntas? 

Is suíomh aoire, craice agus bréag é The Daily Gael. Cuireadh ar bun é chun ciall a bhaint as saol na Gàidhealtachd agus le bheith ag spochadh as, agus is sa Ghàidhealtachd atá muid lonnaithe go fóill. Is fíormheascán atá i lucht leanúna The Daily Gael, agus sílim gur rud luachmhar é sin.

Bíonn an chuid is mó de na hailt a bhíonn againn — a fhoilsítear ar DailyGael.com, Facebook agus Twitter — á scríobh i mBéarla (mo náire!) ach bíonn muid ag foilsiú alt i nGàidhlig chomh maith. 

Tá Gàidhlig ag gach duine a bhíonn ag scríobh do The Daily Gael agus tá muid ag cur romhainn in 2019 go ndéanfaidh muid ar fad breis ar son na teanga. Faightear  ‘Goireasan-ionnsachaidh’ (más é sin an focal ceart) ar an suíomh. Is é sin ‘Learn Gaelic With’, ina bhfuil duine cáiliúil “ag teacht inár gcuideachta” gach seachtain chun tacaíocht a thabhairt dúinn lenár bhfoghlaim. Tá Danny Dyer, Gollum, an Wu Tang Clan, agus Banríon Shasana tar éis tacaíocht a thabhairt dúinn go dtí seo. 

Is beag pá a gheobhaidh tú ag The Daily Gael! Táimid uile ag cur leis go deonach. Is é an chéad aidhm atá ag The Daily Gael go gcuirfidh muid daoine ag gáire, go spreagfaidh muid an Ghàidhlig agus go gcruinneoidh muid carn mór airgid taobh istigh de dheich mbliana. 

2. Cén chaoi ar éirigh leat a bheith i gceannas ar Motherfoclóir an tseachtain seo?

Choinnigh muid súil ghéar ar an gcuntas ar feadh na seachtaine seo caite. Ba é ár n-aidhm focal Gaeilge a ghoid ar son na Gàidhlig dúinn féin agus bhí ag éirí linn go dtí gur mhothaigh Éimear, a bhí agus stiúradh Motherfoclóir, an t-iompar a bhí againn. Chuir sí an cheist ar mhuintir Twitter cé aige a mbeadh an lámh in uachtar ar a chéile, MotherfoclóirThe Daily Gael. Ní déarfaidh muid cé a bhuaigh ach tosaíonn sé le ‘Mother’.

3. Ar lean tú Motherfoclóir roimhe seo?

Ní raibh an cuntas faoinár ndear againn ar chor ar bith! Is cinnte gur cailleadh uafásach a bhí ansin óir tá sin anois ar ár dúghabháil leis. 

4. Céard a bheidh á dhéanamh ar @Cananballs? Céard é an plean don chuntas? 

Thabharfainn Motherfoclóir ar ais go hAlbain in éineacht linn mura mbeadh lucht na Gaeilge sa tóir orainn agus iad á iarraidh ar ais. Ansin, smaoinigh muid ar rud éigin cosúil leis a chruthú dúinn féin. Mothaíonn muid go bhfuil a leithéid de dhíth ar shaol na Gàidhlig in Albain agus tá muid go mór ag súil go dtiocfaidh daoine a bhfuil Gàidhlig acu nó atá á foghlaim inár measc ag @Cananballs. Caithfear buíochas mór croíúil a ghabháil le Nicky MacCruimein a mhol an t-ainm. Tá seisean anois ar dheireadh seachtaine fada a bhuaigh sé sa charbhán oifigiúil atá againn in Eilean Scalpaigh!

5. An bhfuil sé i gceist agat podchraoladh a dhéanamh freisin, mar a dhéanann Motherfocloir?

Tá muid ag brath podchraoladh a bheith againn san am atá le teacht. Tá muid anois ag iarraidh ar dhaoine an cuntas a stiúradh agus súil againn go nglacfaidh laoch éigin @Cananballs ar láimh go luath. 

6. Abair linn ruainne beag faoi chás na Gàidhlig in Albain! 

Tá cás na Gàidhlig íogair fós in Albain agus ní déarfadh duine nach bhfuil dúshláin go leor romhainn. Tá dlúth-fheidhm ann a bheith ag coinneáil na Gàidhlig sna ceantair ina bhfuil sí fós á labhairt i measc na ndaoine. Seans go dtiocfaidh biseach mhór ar staid na Gàidhlig sna blianta atá romhainn. Mo bheannacht ar muintir Motherfoclòir ar son fáilte chroíúil the a chur romhainn!

 

SCÉALTA EILE