‘Cha bheò Gàidhlig gun bhruidhinn’ — feachtas nua in Albain ar mhúnla ‘An Chaint’ CnaG

Tá an grúpa feachtais Misneachd in Albain ag iarraidh ar chainteoirí Gàidhlig ‘An Còmhradh’ a bheith acu lena chéile agus cinneadh comhfhiosach a dhéanamh gan ach an Ghàidhlig a labhairt lena chéile feasta. 

Bunaithe ar fheachtas de chuid Chonradh na Gaeilge anseo in Éirinn atá ‘An Còmhradh’ — ‘An Chaint’ — atá an feachtas nua seo ó Mhisneachd atá dírithe ar na cainteoirí Gàidhlig sin a labhraíonn an Béarla lena chéile den chuid is mó. 

“Tá sé go maith an Ghàidhlig a fheiceáil agus a chloisteáil ar Instagram ach cuimhnígí gur féidir í a labhairt le chéile freisin! An raibh ‘An Còmhradh’ agaibh le cairde go fóill? Bainigí triail as é a phlé! Ní an Ghàidhlig beo gan a labhairt,” a dúradh i ráiteas a foilsíodh ar na meáin shóisialta le deireanas faoin bhfeachtas. 

Dhá bhliain ó shin a sheol Conradh na Gaeilge an feachtas ‘An Chaint’ agus é dírithe ar chainteoirí Gaeilge nach labhraíonn Gaeilge lena chéile. Is í bunaidhm an fheachtais cainteoirí Gaeilge a spreagadh ‘An Chaint’ a bheith acu le daoine eile — cairde, comhoibrithe, agus gaolta — agus na caidrimh sin a iompú ó chaidreamh Béarla go caidreamh Gaeilge.

Is minic a phléitear ‘Gaeilgeoirí Gairmiúla’ i saol na Gaeilge — is iad sin na daoine a labhraíonn Gaeilge ina saol gairmiúil, múinteoirí i scoileanna lánGhaeilge nó oibrithe in eagraíochtaí Gaeilge, ach a chaitheann an chuid eile dá saol i mBéarla. Bhí súil ag Conradh na Gaeilge, agus anois ag Misneachd in Albain, daoine a chur ag smaoineamh faoi na caidrimh theanga atá acu le daoine eile ina saol, agus an Ghaeilge agus an Ghàidhlig a úsáid an oiread agus is féidir.

SCÉALTA EILE