Cogadh na Sínte Fada…


Fuaireas scata rudaí sa phost an lá cheana agus ós rud é gur mo bhreithlá a bhí ann is mé a bhí go sásta.

Bhí 12 iontas ag fanacht orm go deimhin.

Ná ceap anois gur rósanna iad.

Go deimhin féin bhíodar seacht n-uaire níos fearr ná rósanna, do dhuine ar bith a bhfuil spéis acu sa pholaitíocht, sé sin.

Litreacha ó iarrthóirí i dtoghchán an tSeanaid a bhí iontu.

Ach sula bhféadfainn breith mar is ceart a thabhairt ar pholasaithe daoine, nó fiú réamhchlaonadh a bheith agam ina gcoinne toisc an chuma atá orthu, sheas rud éigin soiléir amháin amach ar na cártaí seo ar fad.

M’ainm.

Nó leagan éigin de m’ainm.

Leagan de m’ainm a bhfuil 12 bhotún litrithe ann.

Anois, éinne a bhaineann úsáid as an ainm acu i nGaeilge tuigeann sé nó sí go maith cé chomh dona is atá córas na tíre seo ó thaobh déileáil le hainmneacha i nGaeilge, gan trácht ar ainmneacha a bhfuil fada iontu.

Tagann tú ar an tuiscint ar a mhí-éifeachtaí atá an oiread sin codanna den státchóras má dhiúltaíonn tú ainm an choilíneachais a chaitheamh.

Má tá amchlár oibre nó ollscoile ní fada go dtugann tú faoi deara, nach ndéantar liosta ainmneacha a chóipeáil ná a ghreamú – bunscil, shamhlófá – ach déantar iad a chlóscríobh amach arís is arís amhail chinese whispers, rud a fhágann gur “OMurchú”, “Omurchu”, “O’Murchu”, “oMruchu”, “Murch”, “OhMurku” atá curtha orm ó thráth go chéile.

Sin ó fhorais ar chláraigh mé leo leis an leagan ceart de m’ainm.

Uaireanta eile cloisim, “Are you sure you didn’t use Murphy, by mistake?

Táim cinnte, níor bhain.

Níl ann ach go bhfuil do chóras ríomhaireachta mar chuid den chogadh i mo choinne agus go n-itheann sé an síneadh fada, agus féach m’ainm ansin thíos in aice na ndaoine eile a dtosaíonn a sloinne le %.

Ah Seán Ó % conas atá tú? Ní fhaca mé le fada thú.

Pé scéal táid dulta rófhada liom an babhta seo.

Feicim ar Twitter nach agamsa amháin a bhíonn an fhadhb seo, sa taobh seo tíre ar fad atá sé is cosúil.

Chuas chun cainte leis an NUI a bhfuil m’ainm cláraithe leo, tá an bunachar i gceart acu, maith iad.

Na comhlachtaí priontála agus na hiarrthóirí is cúis leis mar sin.

Go breá.

Ní thabharfar oiread is vóta d’éinne nach ndearbhaíonn go gcuirfidh siad brú ar na comhlachtaí an fhadhb seo a réiteach.

Seo an teachtaireacht atá curtha agam chuig na hiarrthóirí ar fad, agus chuig na comhlachtaí priontála chomh maith:


A Iarrthóirí le haghaidh an tSeanaid/A Chomhlacht Drochphriontála, a chairde,

Tháinig na litreacha um thoghchán seo isteach i mbosca litreach mo thí.

Ar an drochuair ní ann d’éinne darb ainm Eoin Ó Murchú.

Tá 12 bhotún i m’ainm agaibh agus is cosúil gur leis an gcomhlacht priontála an fhadhb.

Deir NUI go bhfuil an t-eolas i gceart acu.

Ní bheidh mé ná éinne sa teach (ar tharla an rud céanna dóibh) ag vótáil ar son aon iarrthóra go dtí go gceartaíonn an comhlacht priontála an córas ríbhotúnach seo.

Beidh mé ag stocaireacht go dian nach vótálfaidh daoine ar do shon ach oiread go gcuirtear ar an eolas mé go bhfuil seo ina cheart.

Maidir leis an gcomhlacht priontála féin drochlá san oifig ní foláir.

Beidh an-sásamh oraibh a chlos áfach go bhfuil réiteach shimplí ann.

Níl ann ach cúpla céim sách éasca ar an ríomhaire le go mbeidh bhur gcóras ar fad in ann an fada a aithint! Yay!

$ echo “Eoin Ó Murchú” | iconv -f cp1252 -t utf8 | iconv -f cp1252 -t utf8

Eoin Ó Murchú

Táim ag súil go mór le cloisteáil uaibh.

Bhur gcara dílis,

Eoin Ó Murchú

SCÉALTA EILE