Coinnigh do ‘ghríosbharúil’ faoi do ‘chupán coinneála’!

Cuireadh liosta nua téarmaí leis an mbunachar téarmaíochta Téarma.ie le deireanas agus focail agus téarmaí ar nós hot take, netizen agus keep cup ar fáil i nGaeilge oifigiúil anois. 

Tá roinnt téarmaí nuachumtha curtha leis an mbunachar a fhreagraíonn do théarmaíocht nua a tháinig chun cinn sa mBéarla agus i dteangacha eile le blianta beaga anuas, chomh maith le saintéarmaí a bhaineann le réimsí atá thar a bheith sonrach. 

I measc na dtéarmaí nua a dheimhnigh an Coiste Téarmaíochta le déanaí tá coincheapa a bhaineann leis an saol ar líne: ‘gríosbharúil’ ar hot take, tuairim nó anailís gan mhachnamh a scaiptear ar na meáin shóisialta den chuid is mó; ‘saoránach idirlín’ ar netizen, duine a úsáideann an tIdirlíon go mion minic; agus ‘cliceáil chúise’ ar clicktivism, focal a bhfuil brí dhearfach agus dhiúltach aige araon, a thagraíonn don ghníomhachas ar líne. 

Ar na téarmaí eile atá anois ar fáil ar Téarma.ie tá: ‘saobhfhírinne’ ar truthiness, focal ar bronnadh stádas ‘Focal na Bliana’ air chomh fada siar le 2006 agus a chiallaíonn smaoineamh nó ráiteas a bhfuil cuma na fírinne air gan a bheith fíor; ‘bróinse fuíll dí’ ar bottomless brunch, béile maidine nó iarnóin ar chostas réamhshocraithe nach bhfuil srian mhéid an alcóil is féidir a ól ann; agus ‘neamh-chomhréireach ó thaobh inscne de’ ar gender non-conforming. 

Is iondúil nach mbacann an Coiste Téarmaíochta ainmneacha brandaí a aistriú go Gaeilge, de réir na gcleachtas idirnáisiúnta aistriúcháin, ach tá eisceacht déanta acu sa gcás seo agus Gaeilge bhreá curtha acu ar an Keep Cup — ‘cupán coinneála’. Is comhlacht Astrálach é Keep Cup a dhéanann cupáin in-athúsáide. Bunaíodh an comhlacht in 2007 ach tá an oiread sin ratha anois air gur ionann an t-ainm ‘Keep Cup’ agus cupán in-athúsáide beag beann ar bhranda an chupáin in intinn go leor daoine anois. 

Tá breis agus 185,000 iontráil dhátheangach ar fáil ar Téarma.ie anois agus neart téarmaí nuachumtha i measc na saintéarmaí atá ar fáil ann. Is féidir iarradh ar an gCoiste Téarmaíochta leaganacha Gaeilge a sholáthar do théarmaí nua trí fhoirm ar an suíomh a líonadh isteach. Pléitear na hiarratais ag cruinnithe de chuid an Choiste Téarmaíochta agus má fhaomhtar téarma nua de thoradh fiosraithe, foilseofar ar Téarma.ie é. 

SCÉALTA EILE