Comharthaí dátheangacha a chuir amú í ar bhóithre na hAlban a deir blagálaí

Tá blagálaí in Albain, Effie Deans, a bhfuil na mílte leantóirí aici, ag maíomh go ndeachaigh sí amú agus í ag tiomáint sna Garbhchríocha mar gheall ar na comharthaí dátheangacha bóthair atá crochta sa gceantar sin. 

Phostáil Deans íomhá ar Twitter den chomhartha bóthair don bhaile ‘An Gearasdan’, nó ‘Fort William’ mar a thugann lucht an Bhéarla air, i dtuaisceart na hAlban. Mhaígh sí go raibh sí ag tiomáint sna Garbhchríocha agus go ndeachaigh sí “go huile is go hiomlán amú” agus í ag lorg an leagain Béarla den logainm ar na comharthaí bóthair “i measc na nGearasdan uilig”. 

Mhaígh sí gur thiomáin sí thar an gcasadh ceart don bhaile arís agus arís eile, agus gurbh fhearr i bhfad go mbeadh na comharthaí i mBéarla amháin nó i nGàidhlig amháin, ach gan a bheith sa dá theanga. 

Scríobh Deans blag iomlán faoin gceist agus tá plé bríomhar ar bun ar Twitter na hAlban, i mBéarla agus i nGàidhlig faoin scéal uilig tráthnóna. 

Agus an cheist á plé aici lena cuid leantóirí ar Twitter, dúirt Effie Deans nach údar imní di costas na comharthaíochta, ach go bhfágann na comharthaí dátheangacha go mbíonn sé an-chontúirteach a bheith ag tiomáin i nGarbhchríocha na hAlban. 

Dála cheist na comharthaíochta dátheangaí i dtuaisceart na tíre seo, is minic a shamhlaítear an náisiúnachas le lucht na Gàidhlig agus an t-aontachas le daoine atá in aghaidh na Gàidhlig. Is blagálaí aontachtach í Effie Deans, agus tá ceist na comharthaíochta iompaithe anois ina ceist pholaitíochta agus an dá dhream ag sciolladh ar a chéile ar na meáin shóisialta. 

Tá léirithe arís agus arís eile i dtaighde a rinneadh in áiteanna éagsúla ar fud an domhain a bhfuil an chomharthaíocht dhátheangach ann nach aon bhaol do thiománaithe é an dátheangachas, cé go bhféadfadh sé go mbeadh droch-dhearadh ar chomharthaí baolach. 

Tá dearadh na gcomharthaí in Albain ag teacht leis an moladh is deireanaí maidir le comharthaíocht dhátheangach — go mbeadh dhá dhath éagsúla ann don dá theanga, iad ar comhchéim ó thaobh méide agus clófhoirne de, agus gan iad a bheith i gceannlitreacha. As na tíortha Ceilteacha uilig a bhfuil comharthaí dátheangacha iontu — Éire, an Albain, an Bhreatain Bheag, agus an Bhriotáin — glactar leis go forleathan gur in Albain atá an dearadh is nua-aimseartha agus is fearr. 

SCÉALTA EILE