Cúrsa Gàidhlig ar Duolingo á éileamh

Tá dlús nua curtha leis an bhfeachtas ar son cúrsa Gàidhlig ar Duolingo agus an dream atá taobh thiar den iris scigiúil The Daily Gael tar éis aird a tharraingt ar an scéal. Tá an Ghaeilge agus an Bhreatnais ar fáil ar Duolingo cheana féin, ach ainneoin iarrachtaí a rinneadh roimhe seo, ní féidir Gaeilge na hAlban a fhoghlaim ar an aip foghlama teanga fós. 

cuntais nua oscailte ag lucht The Daily Gael le haird a tharraingt ar an gceist ar na meáin shóisialta agus súil acu cainteoirí Gàidhlig a mhealladh a bheadh sásta obair dheonach a dhéanamh leis an gcúrsa a chruthú. 

Cuirtear teangacha nua i ‘Goradán’ Duolingo ar dtús, áit a ndéantar forbairt ar an gcúrsa sula scaoiltear leis an bpobal é. Ansin, cuirtear leagan ‘Beta’ den chúrsa teanga ar fáil. Is minic nach mbíonn comhaid fuaime nó gnéithe eile de ghnáthchúrsa Duolingo ar fáil ag an gcéim seo. Nuair a dhéantar tástáil ar an leagan Beta sin, i measc cainteoirí agus foghlaimeoirí araon, scaoiltear an leagan iomlán den chúrsa teanga leis an mórphobal. 

“Is é Duolingo an aip teanga is mó ar domhan. Is acmhainn ar leith atá ann a thabharfaidh an chéad bhlaiseadh den teanga do dhaoine a bhfuil suim acu inti, agus dóibhsean atá ag iarraidh a scileanna teanga a thabhairt chun cinn. Cé gur dócha nach dtabharfaidh Duolingo féin líofacht teanga do dhuine, is dea-thosú a bheadh ann dóibhsean atá ag iarraidh an teanga a fhoghlaim. 

“Tá a fhios againn go bhfuil suim mhór ag go leor daoine in Albain agus ar fud an domhain an Ghàidhlig a fhoghlaim, go háirithe de bharr cláracha ina gcluintear an Ghàidhlig, ar nós Outlander. Tá muid ag iarraidh é sin a dhéanamh níos éasca do dhaoine agus níos mó daoine a tharraingt isteach i saol na Gàidhlig,” a dúirt duine de lucht an fheachtais le NÓS. 

Dúradh freisin go bhfuil “dlúthbhaint” ag líon na ndaoine a bhfuil an Ghàidhlig acu le sábháil na teanga, agus cé nach sábhálfaidh “aon rud amháin” í, nach ndéanfadh “cúrsa tarraingteach spraíúil ar Duolingo dochar ar bith”. 

Cé go bhfuil cuntas ar Twitter agus ar Facebook tosaithe acu le haird a tharraingt ar an gceist, níl teagmháil dhíreach déanta ag lucht an fheachtais nua seo le lucht Duolingo. An sprioc atá leis an bhfeachtas seo ná líon na ndaoine atá cláraithe le ‘Goradán’ Duolingo don Ghàidhlig a ardú sa gcaoi is go mbeidh Duolingo féin “cinnte gur féidir le lucht na Gàidhlig an cúrsa a chruthú”. 

“Tá muid ag iarraidh é a dhéanamh chomh soiléir agus is féidir linn go bhfuil daoine ag iarraidh an cúrsa seo a bheith ar fáil trí leathanach Twitter an fheachtais @ScotsGaelicduo. Táimid ag iarraidh nach mbeidh amhras ar bith ar Duolingo nuair a labhróidh muid leo go n-éireodh chomh maith céanna leis an gcúrsa Gàidhlig ar Duolino is a d’éirigh leis na cúrsaí Gaeilge, Breatnaise, Navachóise agus Haváise.

“Má tá Gàidhlig ag duine, féadfaidh sé clárú ar shuíomh Duolingo. Is daoine a bhfuil an Ghàidhlig acu agus atá sásta a bheith ag obair ar an gcúrsa is mó a theastaíonn uainn. Féadfaidh daoine eile fios a chur ar chairde ar na meáin shóisialta, ár gcuntas féin a leanúint, nó a rá le Duolingo ar na fóraim atá ag an gcomhlacht gur mhaith leo cúrsa Gàidhlig a dhéanamh,” a dúradh. 

An bhliain seo caite, d’fhógair an Feisire Parlaiminte Alasdair Allan go raibh rún aige scríobh chuig Duolingo féachaint an bhféadfaí an Ghàidhlig a chur ar fáil ar an aip. Is as Crìochan na h-Alba, i ndeisceart na tíre, é Allan ach tá sé ina fheisire i dTaigh an Ròid do na h-Eileanan an Iar, ceantar Gaeltachta in Albain. Thagair sé don rath mór atá ar an gcúrsa Gaeilge a chuireann Duolingo ar fáil, go háirithe i Meiriceá, agus é ag éileamh go mbeadh teanga Ghaelach a thíre féin ar fáil ann.

“Ag teacht sna sála ar an nGaeilge agus an rath atá uirthi ar Duolingo, go mór mór i Meiriceá, is léir na féidearthachtaí móra atá ann don Ghàidhlig ar an aip foghlama seo. Éascaíonn leithéidí Duolingo an fhoghlaim teanga agus múintear teangacha nua ar bhealach spraíúil – chuirfinn féin fáilte mhór roimh acmhainn mar seo nuair a bhí mise ag foghlaim na Gàidhlig,” a dúirt sé. 

An fómhar seo caite, cuireadh dhá chúrsa nua ar fáil ar Duolingo, agus tugadh an deis do chainteoirí Béarla dhá theanga dhúchais de chuid na Stát Aontaithe a fhoghlaim —  an Haváis agus an Navachóis.

SCÉALTA EILE