Cúrsa nua i Múineadh na Gaeilge ar líne ag tosú in Ollscoil Mhá Nuad

Beidh cúrsa nua ar líne ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad an chéad bhliain acadúil eile i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta. Cuirfear tús leis an gcúrsa ar líne i mí Mheán Fómhair na bliana seo agus deir lucht a riartha go mbeidh an cúrsa in oiriúint do dhaoine atá ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta “aon áit ar domhan” le fada, do dhaoine “nach bhfuil aon taithí teagaisc acu” agus do dhaoine atá “ar bheagán taithí”. 

Beidh ceardlanna agus cruinnithe ar líne mar chuid den chúrsa nua agus 40 uair an chloig de chleachtadh teagaisc á dhéanamh ag na rannpháirtithe, chomh maith le cleachtadh in ionaid aosoideachais. 

Ní cúrsa teanga é an cúrsa nua, ach cúrsa sa múineadh féin. Pléifear modheolaíochtaí teagaisc, an dea-chleachtas i múineadh teangacha agus scileanna praiticiúla don seomra ranga le linn an chúrsa.

Is cúrsa páirtaimseartha a bheidh i gceist agus beidh sé ar siúl ar feadh bliana. Ar ndóigh, is gá ceangal idirlín agus ríomhaire nó táibléad a bheith ag duine a thabharfadh faoin gcúrsa. Reáchtálfar scrúdú iontrála agus agallamh níos deireanaí i mbliana. Tá tuilleadh eolais faoin gcúrsa, a bhfuil táille €400 air, ar fáil ar shuíomh Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhaigh Nuad. 

SCÉALTA EILE