Daoine dátheangacha níos tarraingtí

Ar mhaith leat dul chun cinn a dhéanamh i do shaol oibre, caidrimh mhaithe a fhorbairt agus aigne ghéar shláintiúil a bheith agat amach sa saol?

Bhuel, más maith, ní dochar ar bith é go bhfuil an Ghaeilge ar do thoil agat!

De réir suirbhé atá déanta ag Babble, aip foghlama teanga, tá daoine dátheangacha i bhfad níos tarraingtí ná lucht an aonteangachais.

Bhí 3000 duine de lucht an Bhéarla ar dhá thaobh an Atlantaigh páirteach i suirbhé Babbel.

Dúirt naonúr as gach deichniúr acu go mbeadh siad toilteanach teanga eile a fhoghlaim ar mhaithe le cúrsaí suirí, agus thug tuairim is leath díobh le fios gur bhreá leo cumann a bheith acu le duine as tír eile.

Tá an t-ilteangachas ina bhuntáiste i gcúrsaí grá agus i gcúrsaí gnó araon, de réir dealraimh. Dúirt 25% de na freagróirí go gcreideann siad gur chuir a n-aonteangachas bac orthu dul chun cinn a dhéanamh ina ngairm.

Leoga, d’admhaigh duine as gach ochtar gur inis siad bréigín beag bídeach ar a CV faoina gcumas teanga.

Tá na buntáistí a bhaineann le teangacha éagsúla a labhairt rianaithe ag Miriam Plieninger, stiúrthóir teagaisc Babbel.

“Ní hamháin go leathnaíonn teangacha do dhearcadh ar an saol agus go gcuireann siad le do chuid scileanna, tugann siad deiseanna sa bhreis duit fosta agus cuidíonn siad leat tuiscint níos fearr a fháil ar chultúir agus ar dhaoine eile,” ar sí.

“Agus teanga eile ar eolas agat, is féidir leat réiteach níos fearr le daoine eile agus comhthuiscint a chothú i gcomhthéacsanna éagsúla: ar an tsráid, agus tú i mbun taistil nó i gcúrsaí gnó.”

Tá lucht an Bhéarla in iarthar an domhain ar chúl go mór chomh fada agus a bhaineann sé leis an ilteangachas.

Tá dhá theanga nó níos mó ar a dtoil ag breis agus leath de mhuintir an domhain ach léirigh staidéar le Eurobarometer, a rinneadh in 2014, go bhfuil tuairim is 60% de na daoine in Éirinn agus sa Bhreatain aonteangach.

Cad é atá foghlamtha againn, mar sin?

Bhuel, is fearr i bhfad dhá theanga ná an t-aon cheann amháin, bíodh gnó nó grá i gceist! 😉

SCÉALTA EILE