Dhá áis d’fhoghlaimeoirí Breatnaise ar fáil do na Gaeil

Foilsíodh dhá áis le deireanas do chainteoirí Gaeilge ar mhaith leo an Bhreatnais a fhoghlaim. Is é Dewi Rhys-Jones, as an mBreatain Bheag, a scríobh an leabhar Breatnais do Ghaeilgeoirí/Gwyddeleg i’r Cymry,  leabhar a chabhróidh le cainteoirí Gaeilge tabhairt faoi na scrúduithe Eorpacha ag leibhéil A1 agus A2 (bunleibhéil). 

Tá an leabhar dírithe ar dhaltaí scoile in Éirinn agus sa mBreatain Bheag atá ag tabhairt faoi scrúduithe sa dá theanga, ach bhainfeadh foghlaimeoir fásta leas as freisin. Roinnte ina dhá chuid  atá an leabhar agus an dara cuid dírithe ar chainteoirí Breatnaise ar mhaith leo an Ghaeilge a fhoghlaim. 

Tá na ceachtanna deartha sa gcaoi is gur féidir le duine aonair staidéar a dhéanamh ar an teanga  nó gur féidir an leabhar a úsáid i seomra ranga le grúpa foghlaimeoirí. Tá nótaí gairide gradamaí san áireamh sa leabhar freisin.  

Is Breatnach é údar an leabhair, Dewi Rhys-Jones, a bhfuil roinnt leabhar teanga foilsithe aige cheana. Tá costas ard ar an leagan crua den leabhar nua seo, beagnach £60, ach is saoire i bhfad an leagan don Kindle, thart ar £8. 

Tá an dara háis a foilsíodh le deireanas ar fáil anois sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath — foclóir Breatnais-Gaeilge. Arís, dírithe ar chainteoirí Gaeilge agus Breatnaise ar mhaith leo teanga a chéile a fhoghlaim atá an foclóir seo, foclóir a  bhfuil “idir  fhocail choitianta agus focail theicniúla”  ann, chomh maith le “blaiseadh den teanga liteartha”. 

Joe Mitchell, Breatnach eile, a d’fhoghlaim an Ghaeilge breis agus 30 bliain ó shin agus a bhain céim mháistreachta amach sa teanga in Ollscoil Aberystwth, a chuir an foclóir seo i dtoll a chéile. Foilsíodh an foclóir breis agus bliain ó shin, ach ní raibh fáil éasca air in Éirinn go dtí i mbliana.  Tá cóipeanna ar fáil sa Siopa Leabhar chomh maith leis an gCeathrú Póilí i mBéal Feirste. 

Bunaithe ar leagan amach an fhoclóra Béarla-Gaeilge a chuir Tomás de Bhaldraithe i dtoll a chéile i 1959 atá an foclóir nua Breatnaise-Gaeilge seo agus tá an nodaireacht chéanna i bhfeidhm a thugann eolas faoi inscne na bhfocal agus na hathruithe gramadaí ba cheart a chur i bhfeidhm orthu.

Tá treoir i nGaeilge ann freisin maidir leis na hathruithe a dhéantar ar thúslitreacha sa Bhreatnais agus treoir i mBreatnais ann ar ghramadach na Gaeilge.

Tá roinnt gearrscéalta de chuid Mháirtín Uí Chadhain aistrithe go Breatnais ag Joe Mitchell chomh maith le léacht an Chadhnaigh.

SCÉALTA EILE