Duais an Aistritheora Óig dulta thar Shionainn siar arís

Ba í Cainnear Nic Réamoinn as Coláiste Chroí Mhuire ar an Spidéal a thug léi an chraobh i gcomórtas Aistritheoirí Óga 2022 – an ceathrú Gaillmheach i ndiaidh a chéile atá tar éis an gradam a thabhairt léi le ceithre bliana anuas. 

Ba iad Domhnall Ó Braonáin (Indreabhán), Bláthnaid Ní Fhátharta (Ros Muc), agus Maitilde Warsop (Indreabhán) a bhuaigh an comórtas in 2019, 2020, agus 2021. 

Bhuaigh Cainnear an duais don aistriúchán ab fhearr ar fad sa tír agus an gradam speisialta don aistriúchán is fearr ó theanga seachas an Béarla dá haistriúchán ar théacs ón bhFraincis go Gaeilge. 

Ba ó Bhéarla go Gaeilge a rinne na haistritheoirí óga eile a bhuaigh na rannóga cúige a gcuid aistriúchán. Ba iad sin Tomás Ó hUiginn as Coláiste Pobail Ros Comáin i gcúige Chonnacht; Seán Holt as Gaelcholáiste Cheatharlach i gcúige Laighean; Liam Ó hÓgáin as Pobalscoil Chorca Dhuibhne i gCiarraí; agus Niamh Ní Mhuirí as Scoil Iósaef i gcúige Uladh. 

Dúirt an tAire Stáit do ghnóthaí Gaeltachta Jack Chambers ag an searmanas bronnta inniu go bhfuil sé “thar a bheith tábhachtach go mbeidh scileanna aistriúcháin den scoth ag daoine ata ag iarraidh na poist san AE a líonadh sna blianta amach romhainn”. 

“Tá scileanna iontacha léirithe ag na buaiteoirí agus ba mhaith liom comhghairmeacha ó chroí a ghabháil leis na buaiteoirí agus leis na hiarratasóirí a ghlac páirt sa chomórtas i mbliana,” a dúirt sé. 

Tá an comórtas á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach le cúig bliana anuas agus é mar sprioc ag lucht a eagraithe “ardchaighdeán Gaeilge a chur chun cinn”, “an t-ilteangachas a spreagadh i measc daltaí meánscoile”, agus “suim na ndaltaí céanna a mhúscailt i ngairmeacha le teangacha”.

“Ba cheart do na daltaí a ghlac páirt i gcomórtas na bliana seo a bheith an-bhródúil as an méid atá bainte amach acu. Ardaíonn sé mo chroí an t-ardchaighdeán agus an cruinneas a léirigh na buaiteoirí ina n-aistriúcháin. Is díol sásaimh an raon teangacha a d’úsáid na daltaí i gcomórtas na bliana seo agus tá súil againn cur leis an raon sin sna blianta amach romhainn. Tá súil agam gur spreag an obair seo na hiarrthóirí le smaoineamh faoi ghairm an aistriúcháin amach anseo,” a dúirt sé. 

Ghlac daltaí ó 22 scoil páirt i gcomórtas na nAistritheoirí Óga 2022 agus aistríodh téacsanna ón mBéarla, Fraincis, Gearmáinis, agus Spáinnis go Gaeilge lena aghaidh. 

Tá an comórtas mar chuid d’iarracht fhorleathan feasacht a ardú maidir leis an tábhacht agus an tairbhe a bhaineann le stádas iomlán na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre de chuid an Aontais Eorpaigh. Ó bhí an 1 Eanáir 2022 ann, ní mór an reachtaíocht go léir a achtaítear san Aontas a aistriú go Gaeilge (mar a dhéantar cheana i gcás na 23 theanga oifigiúla eile).  Chuige sin, beidh ar institiúidí an Aontais Eorpaigh a chinntiú go mbeidh foireann cháilithe leordhóthanach acu chun na hoibleagáidí nua a chomhlíonadh.

SCÉALTA EILE