Feachtas #TrasnanadTonnta faoi lán seoil arís ar Twitter

Cuireadh tús leis an bhfeachtas idirlín #TrasnanadTonnta ar Twitter ar maidin agus súil ag lucht a eagraithe go spreagfar na céadta cainteoirí Gaeilge ar fud an domhain an Ghaeilge atá acu a úsáid ar líne. 

Tá #TrasnanadTonnta á reáchtáil ar Twitter le trí bliana anuas agus é mar aidhm ag lucht a bhunaithe naisc a chruthú idir cainteoirí Gaeilge atá ag cur fúthu i dtíortha éagsúla ar fud na cruinne. 

Beidh cainteoirí Gaeilge, idir chainteoirí líofa agus foghlaimeoirí teanga, i mbun an chuntais Twitter @Trasna20 as seo go deireadh na seachtaine. Cuntas sealaíochta atá i gceist le @Trasna20 agus beidh na rannpháirtithe i bhfeighil an chuntais ar feadh cúpla uair an chloig sula dtabharfar deis don chéad duine eile a smaointe, scéalta agus tuairimí a roinnt leis an saol mór. 

“Táimid ag iarraidh go nascfar na pobail éagsúla a bhí páirteach le trí bliana anuas agus go lasfar na caidrimh ‘s comhráite sin arís. Níl am níos fearr ná anois do chomhrá agus teacht le chéile (go digiteach), agus thar aon rud eile teastaíonn rud dearfach a bhfuil comhrá éadrom ann agus píosa craic agus foghlama bainteach leis ar líne,” a dúirt Ian Mac Gabhann, comhordaitheoir an fheachtais.

Feachtas ollmhór a bhí in #TrasnanadTonnta anuraidh agus os cionn 2,500 cuntas éagsúla páirteach ann. Seoladh thart ar 10,700 giolc faoin haischlib an bhliain seo caite. De réir an eolais a bailíodh taobh istigh den chúig lá a mhair an feachtas, ‘scaipeadh’ giolcacha faoin haischlib ar 5.7m cuntas ar Twitter, agus rinneadh 37.5m ‘imprisean’.  

SCÉALTA EILE