Gaelchultúr an scoil teanga is fearr in Éirinn

Bronnadh an gradam don ‘Scoil Teanga Is Fearr in Éirinn’ ar Ghaelchultúr/Coláiste na hÉireann ag searmanas bronnta na nGradam Oideachais in Óstán Chluain Tarbh aréir.

Tá “lúcháir” ar fhoireann Ghaelchultúir, atá lonnaithe ar Shráid an Chláirínigh taobh le Cearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath, go bhfuil “aitheantas [tugtha] don tiomantas atá ag Gaelchultúr seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí líofa” atá ag iarraidh a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú.

Cuireann Gaelchultúr cúrsaí Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar fud an domhain agus cuireann suíomh ríomhfhoghlama an choláiste, ranganna.com, deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí i ngach cearn den domhan foghlaim ag a luas féin.


“Is ábhar mór bróid é dúinn an gradam seo a bhuachan. Is léiriú iontach é seo ar an dul chun cinn atá déanta ag Gaelchultúr ó bunaíodh in 2004 é agus is mór againn gur tugadh an t-aitheantas seo do scoil teanga a chuireann
foghlaim na Gaeilge chun cinn in Éirinn agus thar lear.

“Táimid an-bhuíoch de na mílte foghlaimeoir Gaeilge ar fud an domhain atá tar éis cúrsaí Gaeilge a
dhéanamh linn. Chomh maith leis sin, is mian linn an tacaíocht leanúnach a chuireann Foras na
Gaeilge agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ar fáil dúinn a
aithint,” a dúirt Darren Ó Rodaigh, Cathaoirleach Feidhmiúcháin an choláiste.

Ba é Gaelchultúr an t-aon institiúid i measc na gcoláistí a ainmníodh don ghradam a bhíonn ag feidhmiú trí Ghaeilge.

Cuireann an coláiste réimse leathan cúrsaí ar fáil: cúrsaí ginearálta comhrá, dianchúrsaí gramadaí, cúrsaí ullmhúcháin do bhéaltriail na hArdteiste, dioplóma iarchéime san Aistriúchán, agus go leor eile. Chomh maith leis sin, is é Gaelchultúr an soláthróir roghnaithe cúrsaí Gaeilge don earnáil phoiblí.

Cé go bhfuil sé lonnaithe i gcathair Bhaile Átha Cliath, tá pobal idirnáisiúnta cainteoirí Gaeilge
cruthaithe ag an gcoláiste trína chuid cúrsaí ar líne. In 2021, bhí 12% d’fhoghlaimeoirí an choláiste
lonnaithe i SAM, bhí cónaí ar 7% sa Ríocht Aontaithe agus bhí 6% lonnaithe i mór-roinn na hEorpa.


Chun freastal ar an éileamh méadaithe seo, thosaigh an coláiste ag tairiscint ranganna oíche ag 19.00 EST chun freastal ar an líon mór foghlaimeoirí atá lonnaithe i Meiriceá Thuaidh agus cuirfear tús leis an gcéad téarma eile de na cúrsaí teanga ar líne ar an 9 Bealtaine 2022.


“Tá ríméad orainn ceangal a chruthú idir foghlaimeoirí agus cainteoirí Gaeilge ar fud an domhain
agus pobal bríomhar Gaeilge a chothú,” “Agus tá muid ag súil go mór le tógáil ar an méid atá bainte amach againn sna blianta atá romhainn,” a dúirt Ellen Curtin, Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta an choláiste.

Is iad Gaelchultúr a fhoilsíonn na leabhair mór-éilimh foghlama Gaeilge Gaeilge Gan Stró agus Gramadach Gan Stró, leabhar a bhfuil na scórtha mílte cóipeanna díobh díolta faoin am seo.

SCÉALTA EILE