‘Grace makes more sense’ — achrann faoi ainm Ghráinne Ní Mháille

Tá achrann ann ar líne faoi ainm an taoisigh Ghaelaigh Gráinne Ní Mháille. Bhí Gráinne Ní Mháille ina taoiseach in iarthar Mhaigh Eo tráth a bhí Eilís I ina banríon ar Shasana, agus tá cáil uirthi i saol an Bhéarla mar ‘Pirate Queen’. 

Tá an taoiseach i mbéal an phobail ar líne arís an tseachtain seo mar gheall ar an scríbhneoir scripte Jessica Ellis, as Santa Rosa in California. D’inis Ellis dá 46,000 leantóir ar Twitter bunscéal  Ghráinne Ní Mháille agus dúirt go raibh script scríofa aici don chéad chlár i sraith teilifíse bunaithe ar an laoch Gaelach. 

Tharraing an giolc go leor airde — tá 85,000 duine tar éis croí a thabhairt dó — agus tháinig an scéala trasna an Atlantaigh go Twitter na nÉireannach. D’impigh úsáideoir Twitter darbh ainm @hazuhull de Ellis an leagan cruinn Gaeilge d’ainm an taoisigh a úsáid: Gráinne seachas Grace. Grace O’Malley a thugtar uirthi go minic i saol an Bhéarla. 

Cé go ndúirt Ellis gur fiú an cheist a phlé, gur dócha ná a mhalairt gur ‘Grace’ a thabharfaí ar Ghráinne sa gcás go ndéanfaí an clár teilifíse mar go luífeadh sé sin le réasún ó tharla gur i mBéarla a bheadh an clár á dhéanamh. 

Ní mó ná sásta a bhí giolcairí na hÉireann leis an bhfreagra sin, agus tugadh na céadta freagraí uirthi inar cuireadh an mhíshástacht sin in iúl. Ar dhuine de na freagróirí bhí an staraí aitheanta Liam Hogan, a bhain cáil amach mar gheall ar an obair a rinneadh miotas na sclábhaithe Éireannacha a dhíbirt. 

Chuaigh Liam siar ar na leabhair staire agus léirigh nach ‘Grace’ a thugadh cainteoirí Béarla a linne ar Ghráinne Ní Mháille ar chor ar bith, ach leaganacha Béarlaithe dá hainm a thug fuaimíocht na Gaeilge leo, ar nós ‘Grany’, ‘Granie’, agus ‘Grana’.

Thagair freisin don staraí HT Knox a thug le fios ag tús an chéid seo caite “to her contemporaries she was known by her proper name, Grainne…”

SCÉALTA EILE