#GuerillaGaeilge – feachtas nua greamán Choiste na bhFocal Nua

Tar éis gur éirigh an-mhaith le feachtas Choiste na bhFocal Nua #LearnOntheLoo cúpla bliain ó shin tá beartaithe ag Urban Dictionary na Gaeilge feachtas nua a thosú.

#GuerillaGaeilge is ainm don iarracht is déanaí uathu focail nua-aimseartha (agus dána) a scaipeadh ar líne agus amuigh sa domhan féin. An rud atá i gceist leis ná comhráite dátheangacha a phléann ábhair a sheachnaítear uaireanta agus an Ghaeilge á múineadh.

Gofundme tosaithe mar chuid den fheachtas a íocfaidh as na greamáin a chló agus táthar ag súil go gceannóidh daoine iad le scaipeadh ina gceantar féin. I gcás #LearnOntheLoo crochadh na mílte greamán fud fad na tíre (agus thar lear go fiú) cé nach bhfuil ach cuid áirithe daoibh le feiceáil fós.

Tá an chéad ghreamán de shraith ceithre ghreamán á sheoladh inniu. Isteach 2, 3, Amach 2, 3 | An Irish Guide to Sex an t-ainm atá air agus cuirtear téarmaí spéisiúla go leor inár lathair ann. (Taitneoidh siad leis an gCailín sa Chathair táimid cinnte!).

Seolfar 3 cinn eile, ceann gach re lá ina dhiaidh seo. Na hábhair eile a bheidh i gceist leo ná Ar an Drabhlás | On the Sesh, Bia Breá Blasta | Fun with Food agus An Mhaidin dár gCionn | The Morning After.

Mhínigh an Coiste cad é go díreach atá i gceist acu a bhaint amach leis an bhfeachtas.

“Táimid ag iarraidh go mbeidh an cumas ag daoine gach gné den saol reatha a phlé i nGaeilge. Teastaíonn uainn 8,000 greamán ar a laghad a phriontáil, a scaipeadh agus a chrochadh fud fad na tíre. Tá sprioc de €1,500 againn a ligfidh dúinn 8,000+ greamán ardchaighdeáin a chur i gcló agus costais postais a ghlanadh,” a dúradh

Is féidir greamáin a cheannach nó tacú leis an bhfeachtas ag an nasc seo.

Tá moltaí éagsúla déanta ag an gCoiste faoi na háiteanna éagsúla a bhféadfaí na greamáin a ghreamú.

Luaitear “an leithreas, an bus, boscaí leictreachais timpeall na gcathracha, sa teach tabhairne agus do mhadra (go háirithe má tá sé gleoite)” mar áiteanna feiliúnacha do na greamáin. Molann Coiste na bhFocal Nua freisin go bhféadfaí iad a úsáid chun aon chomharthaí poiblí nach bhfuil leagan Gaeilge le feiceáil a chlúdach.

Teastaíonn moltaí faoi fhocail spéisiúla eile is cóir a chur ar na greamáin ón gCoiste chomh maith. Má thacaíonn tú leis an bhfeachtas méid áirithe cuirfidh siad focal nó líne uait féin ar na greamáin. Do na boic shaibhre atá sásta cúpla pingin breise a chaitheamh déanfaidh siad dearadh ar ghreamán úrnua duitse nó do do ghnó. €10 an costas a bheidh ar 32 greamán. Gealltar go mbeidh ócáid scaipthe greamán ar bun chomh agus na greamáin i gcló, “chun go scaipfear moll mór acu in aon gheábh amháin.”

Is cosúil nach bhfuil anseo ach tús an fheachtais #GuerillaGaeilge mar go maíonn Coiste na bhFocal Nua “go mbeidh graifití, gníomhaíocht ina éadan comharthaí aonteangacha Béarla, ealaín agus eile mar chuid de amach anseo. Coinnígí súil amach do #GuerillaGaeilge!”

SCÉALTA EILE