Inniu an lá deireanach le cur isteach ar sparánacht go Gaeltacht na hAlban

Inniu an lá deireanach a ghlacfaidh Foras na Gaeilge le hiarratais ar sparánacht do chainteoirí Gaeilge na hÉireann freastal ar chúrsaí teanga i nGaeltacht na hAlban.

Is é Foras na Gaeilge atá i gceannas ar dháileadh na sparánacht ón eagras idirGhaelach Colmcille, eagras a oibríonn leis na ceangail idir Albain, Éire, agus Manainn a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Tá líon teoranta sparánachtaí ar fáil do dhaoine a bhfuil Gaeilge na tíre seo ar a dtoil acu agus ar mian leo Gaeilge na hAlban a fhoghlaim. Baineann na sparánachtaí le cúrsaí a bheidh á reáchtáil i Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach amach ó chósta thiar na hAlban.

Beidh dhá chúra bunleibhéil ar siúl idir 17 Iúil – 21 Iúil 2023 agus 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2023. Beidh aon chúrsa amháin ardleibhéil ann idir 24 Iúil agus 28 Iúil 2023. Níl sé i gceist go reáchtálfaí cúrsa meánleibhéil.

Caithfidh na hiarratasóirí a gheobhaidh an sparánacht freastal ar na cúrsaí áirithe seo a bheidh dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, agus ní ar na cúrsaí atá dírithe ar chainteoirí Béarla. Is féidir go gcuirfí sparánacht ar fáil freisin do dhaoine ar mian leo cúrsa a dhéanamh ag leibhéal níos airde fós san institiúid teanga ach é a phlé le Foras na Gaeilge sula gcuirfear an t-iarratas isteach.

Clúdaítear leis an sparánacht táille an chúrsa féin, lóistín cúig oíche, bricfeasta, lón, agus dinnéar, agus i gcásanna áirithe na costais taistil.

Tabharfar tús áit do mhic léinn tríú leibhéal, do dhaoine ar féidir leo a léiriú go bhfuil ceangal acu le hobair na Gaeilge agus a bhfuil “deis agus toil acu naisc a thógáil le pobal Ghaeilge na hAlban” , agus do dhaoine atá ag cur isteach ar an sparánacht den chéad uair nó ar féidir leo a léiriú go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta acu agus iad ag foghlaim Gaeilge na hAlban.

Ní mór an t-iarratas a chur isteach inniu. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh Fhoras na Gaeilge

SCÉALTA EILE