Is in ithe an falafel a bhíonn a thástáil

Bhí sé ina rí-rá sa chuid sin den saol a dtaitníonn rí-ránna leis níos luaithe an mhí  seo. Bhí lucht an idirlín ag lochtú an fheachtais is déanaí ó PETA. 

Rinne an eagraíocht úd a sheasann an fód ar son ainmhithe gearáin faoi nathanna Béarla a bhfuil ‘speiceas-achas’ i gceist leo. Cad é sin a deir tú? Is éard atá ann ná fuath nó leithcheal roimh bheitheanna ó speicis éagsúla.

Dar le PETA go n-éireofar as frásaí mar seo amach anseo. I measc na moltaí a bhí acu bhí ‘feed a fed horse’ a rá in áit ‘beat a dead horse’. Cad a déarfá le ‘bring home the bagels’ in áit ‘bring home the bacon’ nó ‘take the flower by the thorns’ in áit ‘the bull by the horns’?

Dar le PETA go ndéanann na frásaí seo beag is fiú den chruálacht ar ainmhithe. Chuir siad an teanga fhrith-ainmhnithe seo i gcomparáid le teanga chiníoch agus homafóibeach.

Cé go bhfuil mo theanga sáite go láidir i mo phluc agam le cuid mhór dá bhfuil thíos níl aon amhras orm ach go dtiocfaidh a leithéid seo isteach sa chaint ar deireadh thiar. 

Ceapfar amach anseo gur peaca mór millteach é beitheanna mothaitheacha a mharú agus a ithe. Tá ceist an chomhshaoil ann, leis. Ní dócha gur féidir leis an domhan leanúint den fheoil-ithe mar atá. Pé scéal faoi sin, níl sibh ag iarraidh rud ar bith a chlos faoi cé chomh mór i bponc is atá an timpeallacht! Cad faoi chúpla pun faoi ainmhithe? Yay!


Chomh fada siar is atá bia sa bhfaocha.

Chomh fada siar is atá bia sa bhurrito feoilséantach.

Ní dhéanfadh an saol capall rása d’asal.

Ní dhéanfadh an saol Usain Bolt de sumo wrestler.

Éist le fuaim na habhann agus gheobhair breac.

Éist le fuaim na habhann agus gheobhair suaimhneas.

Is in ithe na putóige a bhíonn a tástáil.

Is in ithe an falafel a bhíonn a thástáil.

Ar muin na muice

Ar muin na toice (toice = strapairlín de chailín) [Gach seans go mbeidh orainn an ceann seo a leasú arís go luath…]

Saol an mhadra bháin

Saol an duine bháin.

Mair a chapall agus geobhair féar

Mair a dhuine agus gheobhair criospaí.

Chomh cam le hadharc reithe.

Chomh cam le timpeallán bóthair.

Tá sé seo maslach d’fhéinmhuinín reithí a bhfuil adharca fíorchama orthu agus go deimhin reithe ar baineadh na hadharca díobh.

Is fánach an áit a bhfaighfeá gliomach 

Is fánach an áit a bhfaighfeá Supermacs.

Ba chóir go mbeadh cead a gcinn agus a gcrúba ag crústaigh na mara siúil pé áit gur mian leo gan daoine a bheith ag déanamh réamhbhreithiúnais orthu.

An Bradán Feasa. Ar eagla go ndéanfadh daoine iarracht bradáin na hÉireann a bhaint as aibhneacha na tíre le feidhmiú mar fhoinse iomlán eolais (cineál sárWikipedia réamhidirlín an Bradán uasal Feasa) beidh cosc ar an nath seo.

Beidh orainn éirí as ‘éan corr’ a thabhairt ar dhaoine aisteacha feasta. ‘Éinne corr is ea an duine sin’ a mholfar.

Beidh cead leanúint de ‘nimh san fheoil’ a rá mar gur barbartha an rud é feoil a ithe agus gur chóir éinne a bhlaiseann de a nimhiú.

‘Is ar mhaithe leis féin a dhéanann an cat crónán’. Tá sé seo fíormhaslach do chait toisc gurb eol don uile dhuine go ndéanann cait crónán do dhaoine go leor.

‘Is trom cearc i bhfad.’ Ní hamháin go bhfuil ráiteas mar é ag cáineadh ainmhithe as a meáchan, is ráiteas é atá dírithe ar mhná-chearca amháin.

In áit ‘buachaill bó’ táthar tar éis ‘ógánach gan sonrú an Iarthair’ a mholadh.

Ní bheidh cead feasta ‘chomh sleamhain leis an sionnach’ a rá ach beidh cead ‘chomh glic le sionnach’ a rá ós rud é gur ráiteas dearfach é sin ar an iomlán.

Ní bheidh cead Fianna Fáil a thabhairt ar an bpáirtí úd ar eagla go maslófaí aon fhia. Ní bheidh cead ‘Dar Fia’ a rá feasta ar eagla go dtabharfaí ainm an fhia gan fáth.

Ní bheidh cead ‘tigh an asail’ a thabhairt ar na jacks riamh arís ar eagla ainm uasal an asail a mhaslú le baint le leithreas brocach.

SCÉALTA EILE