Lá Mór na Gaeilge – Bliain Ar Aghaidh

Bliain ó shin inniu bhí 10,000 míle againn ‘dearg le fearg’ ar shráideanna Bhaile Átha Cliath.

Eagraíodh Lá Mór na Gaeilge ar 15 Feabhra anuraidh chun cearta teanga a éileamh fud fad an oileáin agus chuir an pobal fáilte chroíúil roimh an ghlaoch chun gnímh.

Ba é cinneadh an Choimisinéara Teanga, Seán Ó Cuirreáin, éirí as a ról mar gheall ar leithcheal an státchórais i leith na Gaeilge a spreag an ócáid mhór agus reáchtáladh sraith agóidí eile ina dhiaidh sin i mBéal Feirste, Conamara agus Gaoth Dobhair.

Mhothaigh gach duine a bhí páirteach sa lá stairiúil beocht agus spiorad phobal na Gaeilge agus thug sé ardú meanman dúinn ar fad leanúint leis an togra tábhachtach atá ar siúl againn chun ár dteanga agus ár gcultúr a neartú agus chun todhchaí níos muiníní, níos gile a chruthú don tír.

Ach conas a mhothaíonn sibh anois faoin ghluaiseacht Dhearg?

An ndearna sé difear? An bhfuil splanc Lá Mór na Gaeilge fós le mothú?

Ar cheart go mbeadh léirsiú eile againn?

Roinn bhur dtuairimí linn ar cad a ba chóir dúinn a dhéanamh mar phobal teanga, bliain ar aghaidh ón Lá Mór.

SCÉALTA EILE