Laghdú ar líon na bhfoghlaimeoirí Gaeilge ar Duolingo

Tá laghdú beag eile  tagtha ar líon na ndaoine atá ag foghlaim na Gaeilge ar an aip foghlama teanga Duolingo le bliain anuas.  Tá an Ghaeilge anois ar an 16ú teanga is mó ar an aip agus an teanga chumtha Ard-Vailéiris, as Fonn Oighir agus Tine, chun cinn uirthi ó thaobh líon na bhfoghlaimeoirí de. 

Bhíodh an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó úsáid ar Duolingo. D’fhág athruithe a rinneadh ar an gcaoi a gcomhairtear “foghlaimeoirí teanga” ar an aip anuraidh titim mhór sna figiúirí agus bhí sí ar an 13ú teanga is mó úsáid an samhradh seo caite. 

Cothrom an ama seo anuraidh bhí breis agus milliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolino. Anois, tá thart ar 950,000 ag úsáid an chúrsa Gaeilge atá ar fáil ar an aip go rialta. Mar sin féin, is í an Ghaeilge an mhionteanga is mó i mbéal an phobail ar Duolingo agus na milliúin cainteoirí ag teangacha eile atá ar bharr an liosta ar nós na Spáinnise, na Fraincise, agus na Gearmáinise. 

Maíodh cheana go raibh os cionn ceithre mhilliún duine ag foghlaim na Gaeilge ar Duolingo ach tá soiléiriú déanta ag Duolingo ar an bhfigiúir sin ó shin. Maíonn lucht na haipe gur fíor go bhfuil breis agus ceithre mhilliún duine cláraithe leis an gcúrsa Gaeilge a chuireann an aip foghlama teanga ar fáil ach nach bhfuil chuile dhuine acu sin ag úsáid an chúrsa sách rialta le maíomh gur ag foghlaim na Gaeilge dáiríre atá siad. 

Cinneadh an bealach a thaispeántar líon na bhfoghlaimeoirí ar Duolingo  a athrú an bhliain seo caite agus ní  thaispeántar anois ach líon na ndaoine a d’úsáid an cúrsa teanga le bliain anuas. Dealraíonn sé, mar sin, go bhfuil  níos lú daoine i mbun an chúrsa Gaeilge anois ná mar a bhí an t-am seo anuraidh.  

“Rinneamar an t-athrú seo mar tugtar léargas anois ar úsáid reatha an chúrsa atá níos cruinne seachas buntáiste thar an ngnáthach a thabhairt do na cúrsaí teanga atá níos sine agus ar fáil níos faide agus a bhfuil níos mó foghlaimeoirí cláraithe leo,” a dúirt urlabhraí de chuid Duolingo le NÓS.  

Cuireadh an cúrsa Gaeilge ar fáil ar Duolingo tuairim is ceithre bliana ó shin. Is sna Stáit Aontaithe atá formhór na bhfoghlaimeoirí seo lonnaithe, ach tá muintir an hÉireann, na Ríochta Aontaithe agus Cheanada i measc na ndreamanna is mó atá á úsáid le Gaeilge a fhoghlaim nó le barr feabhais a chur ar a scileanna teanga.

Dheimhnigh Duolingo do Tuairisc.ie in 2017 gurbh iad an Tuircis agus an Ghaeilge an dá theanga is lú a ndéanann lucht úsáide na haipe dul chun cinn leo. Thug urlabhraí de chuid Duolingo le fios gur 15% d’úsáideoirí na haipe a chríochnaíonn na cúrsaí teanga ach go bhfuil an Ghaeilge i measc na gcúrsaí is lú a chríochnaítear.

“Cailleann formhór na n-ardán foghlama a n-úsáideoirí i ndiaidh an chéad lae, agus mar sin tá bród orainn go gcoinnímid líon réasúnta ard foghlaimeoirí. Feictear dúinn, freisin, go gcríochnaíonn go leor daoine cuid den chúrsa agus ansin titeann siad i ngrá leis an teanga agus bíonn fonn orthu taisteal chun tuilleadh staidéir a dhéanamh uirthi,” a dúradh.

SCÉALTA EILE